Instruktion låssystem

Korta instruktionsfilmer för olika funktioner i låssystemet på Kultur och Fritids anläggningar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lägg till en tillfällig kod under er träningstid

Denna funktion används när du exempelvis vill att anhöriga ska kunna komma in i anläggningen under pågående träning. Tala om i ett slutet forum vilken kod som gäller för dagen eller kvällen och hur den tillfälliga koden ska användas. 

Koden gäller endast under er träningstid och försvinner automatiskt när tiden löper ut. Du måste lägga in en ny kod inför varje träning. Tänk på att koder lätt sprider sig till oönskade besökare. 

Ta bort funktionen om ni lämnar anläggningen tidigare.

Lägg till tillfällig kod

Tryck 1A, dra din tagg.
Välj en fyrsiffrig kod.
Prova nu koden så att det lyser grönt och dörren kan öppnas.

Ta bort tillfällig kod

Tryck 1B, dra din tagg.
Testa koden, nu ska det inte lysa grönt.  

Instruktionsfilm "Lägg till en tillfällig kod"

Lås upp dörr under begränsad tid

Du kan låta dörren vara upplåst under en begränsad tid, exempelvis om det är match eller annat arrangemang. Viktigt är att ha kontroll över dörren så obehöriga inte kommer in i anläggningen. 

Denna funktion rekommenderas ej för sena ankomster eller liknande då tillfällig kod istället ska tillämpas. Läs mer om detta nedan.

Gör så här för att låsa upp dörren under begränsad tid

Tryck 2 A, dra din tagg.
Tryck 1 för 1 timma, alternativt 015 för 15 minuter och 030 för 30 minuter. 
Bekräfta med A
Nu lyser det grönt under din valda tid.

Ta bort funktionen innan tiden går ut

Tryck 2B, dra din tagg.
Det slutar lysa grönt. 

Instruktionsfilm - Lås upp dörr under begränsad tid

Låsa upp ett dörrhandtag/dörrbladsläsare

I Kultur och Fritids anläggningar kan du stöta på så kallade dörrbladsläsare. Detta vanligtvis till omklädningsrum, förråd eller andra inomhusmiljöer. 

Låsa upp ett dörrhandtag

Dra taggen 1 gång över stjärnan och ett kort pip ljuder. Stjärnan lyser nu blå och du kan öppna genom att trycka ned handtaget. Läsaren övergår automatiskt till låst läge när detta är gjort.

Ställa dörrhandtag/dörrbladsläsare i upplåst läge

Dra taggen 2 gånger över stjärnan med cirka 1.5 sekunders mellanrum. Stjärnan lyser nu med blått fast sken och dörren står i upplåst läge.

För att låsa

Dra taggen 2 gånger över stjärnan med cirka 1.5 sekunders mellanrum.
Stjärnan slocknar och dörren är låst.  

Instruktionsfilm - Lås upp ett dörrhandtag/dörrbladsläsare

Senast granskad 2018-02-27 av CLASBEN