Arbetshändelse rapportering

Inloggning till KIA Arbetshändelse. För rapportering av riskobservationer, tillbud och arbetsskador.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Har du inte tillgång via intranätet kan du från denna sida logga in i KIA och göra din rapportering av en Arbetshändelse. Logga in med ditt vanliga lösenord. 

Inloggning till extern registrering

Senast granskad 2022-01-28 av KLALIW