Arbetshändelse rapportering

Inloggning till Flexite Arbetshändelse. För rapportering av riskobservationer, tillbud och arbetsskador.

Enhet Personalkontoret Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00

Har du inte tillgång via intranätet kan du från denna sida logga in i Flexite  och göra din rapportering av en Arbetshändelse. Logga in med ditt vanliga lösenord. 

Inloggning till extern registrering

Senast granskad 2017-11-27 av katarina.loodh@trollhattan.se