Skade- och incidentrapport

Alla skador och incidenter som händer på våra verksamheter eller ägda fastigheter ska skade- och incidentrapporteras. Det kan röra sig exempelvis om inbrott, stöld, brand eller skadegörelse.

Enhet Personalkontoret Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00

Är det mer omfattande skador skickar Skydd och Säkerhet in dem till vår skadereglerare samt vårt försäkringsbolag för utredning. Detsamma gäller vid ansvarsärende (skadeståndsanspråk som kommer in) från tredje man.

Hot- och våldshändelser ska INTE rapporteras i detta systemet utan i arbetshändelserapportering.

Inloggning till skade- och incidentrapport via extern registrering

Senast granskad 2017-11-08 av katarina.loodh@trollhattan.se