Skade- och incidentrapport

Alla skador och incidenter som händer på våra verksamheter eller ägda fastigheter ska skade- och incidentrapporteras. Det kan röra sig exempelvis om inbrott, stöld, brand eller skadegörelse.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Är det mer omfattande skador skickar Skydd och Säkerhet in dem till vår skadereglerare samt vårt försäkringsbolag för utredning. Detsamma gäller vid ansvarsärende (skadeståndsanspråk som kommer in) från tredje man.

Hot- och våldshändelser ska INTE rapporteras i detta systemet utan i arbetshändelserapportering.

Inloggning till skade- och incidentrapport via extern registrering

Senast granskad 2022-09-06 av KLALIW