Rabatten

Rabatten är en personalförening för anställda i Trollhättans Stad och våra kommunala bolag. Vi anordnar olika aktiviteter samt rabatter hos olika företag.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Årsavgiften är 70 kronor och anmälningsblankett finns på Rabattens sida på Stadens Intranät, där kan du också se vilka rabatter som finns och vad som är på gång.

Gå till Rabatten på vårt Intranät

För åtkomst till Intranätet måste du vara inloggad. 

Senast granskad 2018-05-25 av CLASBEN