Uteservering i city

Serveringstillstånd

För att få servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Alkohol får serveras mot betalning enbart (med vissa undantag) om man har serveringstillstånd. Ett serveringstillstånd kan gälla servering till allmänheten eller till slutna sällskap, tillstånd kan vara giltigt tillsvidare eller vara tillfälligt över en viss tidsperiod. Det finns också möjlighet att söka serveringstillstånd för cateringverksamhet till slutna sällskap eller för provsmakning.

För att kunna få serveringstillstånd krävs att det sökande bolaget och de personer som har ett betydande inflytande i bolaget bedöms vara lämpliga med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden. En annan av grundförutsättningarna för ett serveringstillstånd till allmänheten är att restaurangen har ett kök och erbjuder ett varierat utbud av mat bestående av förrätter, huvudrätter och efterrätter. Serveringslokalen måste också vara godkänd ur brandskyddssynpunkt.

Kunskapsprov

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Detta prov görs hos kommunen. Observera att ett godkänt kunskapsprov krävs (med vissa undantag) för alla typer av tillstånd, även vid tillfälliga tillstånd och tillstånd till slutna sällskap.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs, där kan du läsa mer om vilka regler som gäller för kunskapsprovet.

Folkhälsomyndigheten kunskapsprov om alkohollagstiftning

Ansökan

Kontakta oss så går vi tillsammans igenom vilka ansökningshandlingar som krävs för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Ansök om serveringstillstånd

Gör din ansökan om serveringstillstånd via blankett

Innan du gör din ansökan är det viktigt att läsa nedanstående anvisningar:

Anvisningar för ansökan för permanent serveringstillstånd till allmänheten

Anvisningar för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Så här går ansökningsförfarandet till

Handläggningen börjar när sökanden lämnar en skriftlig ansökan till kommunen och betalar ansökningsavgiften.

Efter remissbehandling (samhällsbyggnadsförvaltningen, polismyndigheten, räddningstjänsten och Skatteverket) gör alkoholhandläggaren en utredning och tar fram ett beslutsunderlag som läggs fram till Arbetsmarknads- och socialnämnden för beslut. Om handläggarens förslag till beslut inte överensstämmer med ansökan får sökanden tillfälle att framföra sina synpunkter innan beslut fattas.

Arbetsmarknads- och socialnämnden sammanträder en gång per månad. Nämndens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Ungefärliga handläggningstider

  • Nyansökan eller ägarbyte, permanent tillstånd till allmänheten – cirka 3 månader.
  • Tillfälligt tillstånd till allmänheten – cirka 1 månad.
  • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap – cirka 14 dagar.

Observera att handläggningstiderna kan bli längre i de fall sökanden måste avlägga kunskapsprov.

Senast granskad 2022-08-31 av KLALIW