Hygien- och undervisningslokaler

Om du ska starta eller driver en verksamhet är det viktigt att du känner till lagen, miljöbalken och vet hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljö. Du ska förebygga och minska riskerna samt anmäla din verksamhet till oss om den innebär större risker. Det gäller till exempel skolverksamheter, bassängbad, solarier och vissa hygieniska verksamheter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bestämmelser

Det finns vissa bestämmelser i miljöbalken som gäller alla verksamheter. Till exempel följande:

  • Du ska löpande planera och kontrollera din verksamhet. Syftet är minska påverkan på människors hälsa och miljön. Detta kallas egenkontroll.

    Egenkontroll
     
  • Det är du som driver en verksamhet som måste bevisa att din verksamhet inte strider mot miljöbalken.

Tillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör tillsyn för att granska att verksamheten följer lagen och beslut. Det sker ofta genom besök eller att vi begär in handlingar som vi granskar. Tillsynen syftar till att minska verksamhetens risker för människors hälsa och påverkan på miljön.

För vår tillsyn tar vi ut en avgift. Läs mer på:

Samhällsbyggnadsförvaltningen avgifter för hygien- och undervisningslokaler

Anmälan

Om du ska starta en verksamhet kan det vara så att du behöver anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du ska bland annat anmäla 

  • förskolor och skolor
  • bassängbad som upplåts till allmänheten
  • solarier som upplåts till allmänheten
  • verksamhet som erbjuder hygieniska behandlingar som kan ge upphov till blodsmitta eller annan smitta.

Du ska skicka in din anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen minst 6 veckor innan du ska starta verksamheten. Om du startar eller driver verksamhet utan att du anmält den riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Du kan läsa mer om hur du anmäler och vilka krav som finns för din verksamhet på följande sidor:

Anmälan om bassängbad som upplåts till allmänheten

Anmälan om lokal för hygienisk behandling

Anmälan om solarium som upplåts till allmänheten

Anmälan om lokal för undervisning

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD