Drottningtorget i Trollhättan, fontän, bänkar, människor

Stadskärnan

Trollhättans stadskärna är viktig för oss alla. Stadskärnan skapar tillhörighet och samhörighet. Den lockar investeringar och talanger och lägger grunden för tillväxt. Den är skyltfönstret för vår stads attraktionskraft och välkomnar människor i alla åldrar. Därför jobbar vi på olika sätt för att se till att vi har en levande stadskärna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ett inbjudande centrum med ett stort utbud av olika aktiviteter är en av de viktigaste parametrarna för att attrahera människor och verksamheter i konkurrens med andra platser i regionen. Vi måste kunna erbjuda arbetsplatser, boende, handel, nöje och rekreation i en tät stadsstruktur där vi uppmuntrar till promenader och cykling för att utveckla staden i en mer hållbar riktning. Här nedan kan du läsa mer om vårt arbete med att utveckla centrum. 

 
 
Kanal med stadsmiljö i bakgrunden

Omstartsstrategi för stadskärnan

Nya behov och beteendemönster ställer krav på förändring. Tillsammans skapar vi en motståndskraftig och flexibel stadskärna som möter framtidens förändringar, krav och förväntningar. Läs mer i vår strategi för stadskärnan.

Omstartsstrategi för stadskärnan

 

Pågående projekt

 

 
Bild över tre personer som tittar på en telefon

Digitalt och analogt samspel i stadskärnan (DAS)

I det här projektet ska vi utforska och öka förståelsen för hur kommuner, genom samarbete med näringslivet, kan omsätta sina strategier till konkreta åtgärder för att skapa en digitalt innovativ och levande stadskärna.

Visualisering Kungsgatan efter ombyggnation

Ombyggnation av Kungsgatan

Trollhättans paradgata behöver ett ansiktslyft för att möta nya behov från invånare, besökare och näringsidkare. Planering pågår för fullt med sikte på att börja ombyggnationen under hösten 2022.

Stenmur mot Bergslagsparken med texten "Trollhättan" som är belyst

Tryggare offentliga platser

Under 2023/2024 gör vi extra åtgärder och satsningar för att stärka tryggheten på offentliga platser runt om i Trollhättan. Många satsningar genomförs i stadskärnan och bidrar till att stärka attraktionskraften.

Resecentrum i Trolhättan

Utveckling av resecentrum

Resecentrum är en viktig knytpunkt för hela Trollhättan. Nu tar vi ett helhetsgrepp kring området för att skapa bra och trygga flöden, mötesplatser och förutsättningar för ett hållbart resande till, från och vidare i Trollhättan.

Året runt-aktiviteter

 

En del saker planerar vi för och arbetar med året runt - till exempel utsmyckningar vid olika högtider och tillfällen, möblering och rumsskapande efter årstid, aktivering av våra offentliga platser och lekplatser. 

Sommarstaden

Under sommaren utvecklar vi stadskärnan med möbler och blommor för ökad trivsel. Vi stänger av vissa parkeringsplatser så det finns mer plats för möten och människor.

Vinterstaden

Även på vintern ska stadskärnan vara den självklara mötesplatsen. Vi sätter upp massa ljus och dekorationer för att du ska komma i rätt stämning.

Dekoration och utsmyckning

Stadskärnan ska vara en plats att trivas på, där du kan uppleva det lilla extra. Och rätt som det är dyker det upp dekorationer och utsmyckningar som ska bidra till just det. Till exempel på vintern, alla hjärtans dag och påsk. Håll utkik efter trevliga utsmyckningar i staden!

Event och aktiviteter

Vi nöjer oss inte med att utveckla platser där människor kan vara - vi ser till att dom fylls av aktiviteter också. Varje år anordnar vi olika typer av event och aktiviteter, ofta i samverkan med andra aktörer.

Senast granskad 2024-01-26 av JOSÅKEBEN