Tre personer i stadsmiljö som tittar på telefon

Digitalt och Analogt Samspel i Stadskärnan (DAS)

I det här projektet ska vi utforska och öka förståelsen för hur kommuner, genom samarbete med näringslivet, kan omsätta sina strategier till konkreta åtgärder för att skapa en digitalt innovativ och levande stadskärna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 

 

Status i projektet

Pågående

 

 


Finansiering och samverkan
Projektet genomförs med finansiering av Riksbankens Jubileumsfond Flexit och är ett samverkansprojekt mellan Trollhättans Stad och Högskolan Väst

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Trollhättans stadskärna spelar en central roll för gemenskap och samhörighet. Den är inte bara stadens ansikte utåt utan utgör även grunden för tillväxt och lockar investeringar och talanger. Trots dess betydelse står stadskärnan inför utmaningar, särskilt inom detaljhandeln, vilket påverkar attraktionskraften och investeringsmöjligheterna. Externa handelskluster bidrar också till att färre personer rör sig i stadskärnan, vilket försvårar möjligheterna för en trygg och levande stad dygnet runt. För att möta dessa utmaningar och skapa en livfull stadskärna är samverkan med det privata näringslivet nödvändig. Den pågående digitaliseringen, som omvandlar arbetsmönster och konsumtionsbeteenden, kräver en innovativ planering för stadskärnan. En välplanerad digital stadskärna har potential att erbjuda oväntade lösningar för möten och ökad trivsel. Digitaliseringen blir avgörande för hållbar utveckling och tillväxt, med fokus på att möta behoven hos dagens konsumentgeneration. 

Målet med projektet

Med utgångspunkt från Trollhättan Stads strategi för stadskärnan syftar projektet till att, i samverkan mellan kommunen och näringslivet, omsätta strategier till konkreta åtgärder för att skapa en digitalt innovativ och levande stadskärna. Det övergripande målet är att öka förståelsen för hur detta kan genomföras och därmed förvandla stadens centrum till en kreativ plats för möten, utbyten och upplevelser, både digitala och analoga.

 

Det här ska göras i projektet


Det här är ett forskningsprojekt i samverkan med Högskolan Väst. Malin Sundström, professor på Högskolan Väst, är projektledare och Trollhättans Stad är forskningspartner.  

  • Forskningsfrågan som styr projektet är: "Hur kan en kommun i samverkan med näringslivet överföra sin strategi till implementering för en digitalt innovativ och levande stadskärna?"
  • Projektet innebär förändringsledning och samverkan mellan stad och näringsliv.
  • Fokus på digitala innovationer, inklusive pilotprojekt kring hybrida mötesplatser, digitala erbjudanden och virtuella upplevelser, som följer aktionsforskningsprinciper.

Projektets konkreta leveranser

  1. Nulägesbeskrivning av samverkansprocesser med det privata näringslivet och förslag på nya samverkansmodeller.
  2. Vision för en levande stadskärna med digital innovation.
  3. Initiering och genomförande av samverkansaktiviteter med dokumentation av förändringsarbetet och löpande identifiering av kritiska händelser och avvikelser.
  4. Genomförande och utvärdering av olika insatsers resultat.
Senast granskad 2023-11-16 av JOSÅKEBEN