Bildkollage med Luffar-Lasse, Emma Sundh, VR-glasögon

Prisutdelningar och framtidsvisioner på öppet hus med samhällsbyggnad

Fullspäckat program när samhällsbyggnad i Trollhättan bjuder in till öppet hus och nämndsmöte. Luffar-Lasse-rondell, framtidsvisioner för slussområdet, två prisutdelningar och föreläsning med hållbarhetsinspiratören Emma Sundh är några exempel på vad eftermiddagen bjuder på.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

När: 14 december, kl. 17.00-18.30 (öppet hus), kl. 18.30 (öppet nämndsmöte)
Var:
Folkets Hus, lokal Fenix och Gaia (plan 2 bakom Kulturbaren), Kungsgatan 25, Trollhättan

Inspiration, information och engagemang i samhällsbyggnadsfrågor

En gång om året bjuder samhällsbyggnadsnämnden in till öppet nämndsmöte där invånare och intresserade får ta del av de ärenden som avhandlas och lyssna på politiska diskussioner. I år kombineras det öppna mötet med ett öppet hus som samhällsbyggnadsförvaltningen håller i. Det blir en eftermiddag med inspiration, information och en möjlighet att få en djupare inblick i samhällsbyggnadsfrågor. 

– Vi vill ta tillfället i akt att skapa ett bredare intresse för och engagemang i samhällsbyggnadsfrågorna. Här har vi ett tillfälle att inspirera i viktiga ämnen, informera och erbjuda en enkel och smidig kontakt – både med tjänstepersoner och oss politiker. Dessutom två prisutdelningar under samma eftermiddag! säger Jennie Bergius Eriksson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Höjdpunkter i programmet

Föreläsning med hållbarhetsinfluencern Emma Sundh

Emma Sundh, journalist, författare och influencer, engagerar sig passionerat för klimat, miljö och en omställd framtid. Genom sina olika plattformar delar hon kunskap och inspirerar tusentals människor att göra medvetna val för en mer hållbar vardag. Under sin föreläsning pratar hon om framtid, omställning, cirkulära möjligheter och annat kul!

Omröstning: utsmyckning av rondell på Överby med Luffar-Lasse-tema

Lokalkändisen Luffar-Lasse har skapat rubriker och engagemang i Trollhättan. Efter otaliga promenader mellan Björndalen och Överby och pauser utanför köpcentrats butiker har katten blivit en riktig ikon. Samhällsbyggnads-nämnden fick en förfrågan om att namnge en rondell på Överby till Luffar-Lasses ära – något som inte kunde genomföras på grund av regler kring namnsättning. Nu har nämnden i stället som förslag att smycka ut Ladugårdsrondellen som en hyllning till katten. Flera genomförbara alternativ har tagits fram som förslag och på öppet hus kan du rösta på din favorit! Här är förslagen!

Under samhällsbyggnadsnämndens möte, som börjar kl. 18.30, tas beslut om vilket alternativ som ska bli verklighet.  

Framtidsvisioner för slussområdet

Under eftermiddagen presenteras också exempel på hur nuvarande slussområde skulle kunna utvecklas när slussarna inte längre används och om nya slussar byggs i den norra dragningen.

– Vi vill visa möjligheterna som faktiskt öppnas upp i det här området när det inte längre är en sjöfartsled. Visualiseringsbilderna är tänka som ett underlag för vidare diskussioner och inspiration till fler idéer. Vem vet, det kanske är någon trollhättebo där ute som sitter på ett riktigt bra förslag om vad som kan göras här, säger Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Prisutdelning: Gröna samhällsbyggnadspriset och Arkitekturpris

Enligt tradition ska Arkitekturpriset delas ut under det öppna nämndsmötet. Där hyllas den byggherre i Trollhättan som under föregående år färdigställt en ny- eller ombyggnation som visar på god byggnadskonst, i syfte att väcka intresse och öka medvetandet om värdet i detta. Här är årets nomineringar.

I år blir det också premiäråret för utdelning av Gröna Samhällsbyggnadspriset. Det ska tilldelas den eller de som gjort en viktig insats för en hållbar omställning och ett grönare Trollhättan. Nomineringen är öppen till 30 november.

Fullständigt program för Öppet hus med samhällsbyggnad

Senast granskad 2023-12-07 av KLALIW