Bild på katten Lasse och tre ringar med de tre förslagen på rondellutsmyckning

Utsmyckning av rondell med Luffar-Lasse-tema: här är förslagen!

Nu ska lokalkändisen Luffar-Lasse hyllas med en rondellutsmyckning. Här hittar du förslagen! Inte så överraskande så är det katter som är det genomgående temat i de tre förslagen. Du kan rösta på din favorit på öppet hus med samhällsbyggnad den 14 december kl. 17.00-18.30.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Katten Luffar-Lasse har gjort sig ett namn i Trollhättan genom sina dagliga promenader från sitt hem i Björndalen till Överbys affärsområde. Väl där hänger Lasse utanför köpcentrets entréer och gosar med besökare i väntan på att få skjuts hem.

Idén till att smycka en rondell för att hylla Luffar-Lasse är sprunget ur förslaget om att namnge en rondell på Överby efter katten, som skickades in till samhällsbyggnadsnämnden. Det finns dock regler och riktlinjer att följa kring namnsättning och den aktuella rondellen är redan namnsatt till Ladugårdsrondellen.

– Men något ville vi ju såklart göra för att hylla katten som har blivit en ikon här i Trollhättan och även uppmärksammats nationellt. Vi tar gärna tillvara på idéer och förlag från invånare där det är möjligt och uppmuntrar till engagemang i stadsutvecklingsfrågor! Det är så vi bygger gemenskap, delaktighet och en stolthet för staden. Här bjuder vi också in fler att engagera sig genom omröstning på förslagen som tagits fram, säger Jennie Bergius Eriksson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

  • Rondellen som är aktuell för utsmyckning är Ladugårdsrondellen på Överby
  • Den viktigaste aspekten när vi smyckar ut rondeller är att trafiksäkerheten inte får påverkas. Det innebär att utsmyckningen inte får vara skrymmande, siktskymmande eller för uppseendeväckande. Det får heller inte utformas på ett sätt som kan innebära att någon kan skada sig vid en krock med utsmyckningen.
  • En annan aspekt som vi behöver ta hänsyn till vid utsmyckningen är budget. Alla de förslag som tagits fram är möjliga att genomföra inom ramen för befintlig budget hos samhällsbyggnadsförvaltningen och ligger i samma prisnivå som övriga rondellutsmyckningar som gjorts i Trollhättan.
  • Förslagen nedan är visualiseringar och kan skilja sig något från hur det sedan kommer se ut i verkligheten. Till exempel så utreder vi vidare hur kattskulpturerna i två av förslagen ska utformas och vilket underlag i rondellen som blir bäst.
  • Kattfigurerna i förslagen är ”anonymiserade” och avser inte vara en fullgod avbildning av Lasse.

Förslagets tanke är att illustrera den egensinniga katten Lasse som sitter och väntar på folk att gosa och kela med utanför entrédörrarna till affärerna. Bågen symboliserar entrédörrarna. En infälld LED-list runt hela insidan på strukturen lyser upp platsen kvällstid.

Klicka på bilderna för att förstora dem. 

Katt i båge.jpg

Katt i både natt.jpg

Förslagets tanke är att knyta an till platsen idag - Ladugårdsrondellen. Med en nyfiken liten katt som balanserar på nocken. LED-belysning i marken bidrar effektfullt till en helhetsupplevelse, trots att själva ”statyn” är relativt liten, så tar den sig an hela den stora rondellen.

Klicka på bilderna för att förstora dem. 

LadugårdsLasse.jpg

LadugårdsLasse natt.jpg

Förslagets tanke är att de nio kattsiluetterna i plåt ska symbolisera Luffar-Lasses olika positioner genom livet. LED-belysning i marken bidrar effektfullt till en helhetsupplevelse och ringlar sig emellan stenarna.

Klicka på bilderna för att förstora dem. 

Kattliv.jpg

Kattliv natt.jpg

Röst på ditt favoritförslag

Du kan rösta på den utsmyckning som du gillar bäst. Det gör du genom att dyka upp på Öppet hus med samhällsbyggnad den 14 december kl. 17.00-18.30 i Folkets Hus.

Om du inte har möjlighet att besöka oss går det bra att rösta digitalt. Jag vill rösta nu!

Efter att röstningen är avslutad får samhällsbyggnadsnämnden ta del av resultatet för att sedan fatta beslut om vilket förslag som ska genomföras. 

Senast granskad 2023-12-13 av JOSÅKEBEN