Stallbacka industriområde

På Stallbacka har det funnits industrier sedan början av 1900-talet. Ska du utföra markarbete på området ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På området finns idag flera verksamheter. De kan ses som mindre och lättare än den tidigare industrin som främst var basindustrier som producerade stållegeringar. De gjorde bland annat ferrokrom och ferromangan. Industrierna gav upphov till stora mängder restprodukter, framförallt av slagg från smältverk. Andra rester var slam från anrikningsverk och lokala reningsverk. Dessa rester har använts för att fylla ut områden på Stallbacka, till exempel vid Stallbackaån.

Anmäl markarbete till Samhällsbyggnadsförvaltningen

Om du ska göra markarbeten på Stallbacka ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan arbetet påbörjas.

Anmälan om markarbete på Stallbacka

Vägledning vid markarbeten på Stallbacka

Vägledning vid markarbeten inom Stallbacka industriområde.Få ämnen sprids från resterna så länge som marken är intakt. Om massorna grävs fram vid till exempel markarbeten ökar risken för att farliga ämnen sprids till omgivningen.

För att minska risken för spridning vid grävarbeten finns det riktlinjer. Det är Länsstyrelsen i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen som har tagit fram dem. De anger hur markarbete bör göras.

Vägledning och riktlinjer
vid markarbeten på
Stallbacka

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD