PCB

PCB är ett miljögift som bryts ned långsamt och som samlas i vävnaderna hos människor och djur. För att stoppa spridningen ska produkter med PCB saneras. Innan du sanerar PCB ska du lämna in en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PCB är en kemikalie som hade många användningsområden. Den användes bland annat i fogmassor, båtbottenfärg och som mjukgörare i plaster. Användningen av PCB förbjöds i Sverige år 1972. PCB finns dock fortfarande kvar i bland annat fogar med mera. Därför sprids PCB fortfarande till miljön och det är viktigt att stoppa den spridningen. Halterna av PCB i miljön har sjunkit, men inte till den grad att de inte utgör en risk.

PCB samlas i vävnaderna hos djur och människor. Det kan där ge en mängd olika effekter. PCB kan bland annat ge fertilitetsskador och påverka immun- och hormonsystemet. Hos människor kan barns mentala utveckling påverkas och PCB kan även kopplas till cancersjukdomars förlopp.

Inventering och sanering av PCB styrs av förordningen om PCB:

Förordningen om PCB, SFS 2007:19

Inventering

Alla byggnader som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973 har inventerats på förekomst av PCB. Inventeringen skulle vara klar 2008. Småhus (1-2 bostadshus) var undantagna och behövde inte inventeras.

Som PCB-produkt räknas fogmassor och golvmassor som innehåller mer än 50 mg PCB/kg. Kondensatorer och isolerrutor sin innehåller PCB ska också inventeras. Vid inventeringen tas prov på fogmassor och golvmassor. Dessa analyseras sedan av ett ackrediterat företag. Om proverna innehåller mer än 500 mg PCB/kg ska en åtgärdsplan för sanering tas fram.

Sanering

Det är fastighetsägaren som är skyldig att sanera PCB.

Sanering av fog- och golvmassor som innehåller över 500 mg/kg ska ske senast:

  • 30 juni 2014 för byggnader som är byggda eller renoverade 1956-1969, ej industribyggnader
     
  • 30 juni 2016 för industribyggnader som är byggda 1956-1973

  • 30 juni 2016 för övriga byggnader som är byggda eller renoverade 1970-1973

  • 30 juni 2016 för fog och golvmassor inomhus från åren 1956-1973.

Anmälan

Innan du påbörjar att sanera PCB ska en du göra en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmälan om sanering av PCB

Farligt avfall

Produkter som innehåller mellan 50 och 500 mg PCB ska vid rivning eller renovering tas om hand och hanteras som farligt avfall. Hanteringen ska ske enligt avfallsförordningen (2001:1063).

Senast granskad 2024-01-02 av JEAWAD