Testbädd

Med testbädd menas en test- och demonstrationsmiljö. Under slutet av 2018 beviljades Trollhättans Stads omsorgsförvaltning en halv miljon kronor från Vinnova för att utveckla och driva testbäddsverksamhet. 

Trollhättans Stad står, liksom andra kommuner, inför utmaningar med en ökad digitalisering, nya krav från medborgare samt förändrade demografiska och ekonomiska förutsättningar. Nu har Vinnova beviljat omsorgsförvaltningen att genomföra ett föreberedelseprojekt för att utveckla och driva testbäddsverksamhet. Fokus ligger på att öka självständigheten, delaktigheten och tryggheten hos brukare genom innovativa och digitala lösningar. Att använda sig av en verklig miljö som testbädd gör att Trollhättans Stad kan ta vara på personalens tankar och idéer på ett bättre sätt. Samtidigt går det att koppla till forskning och näringsliv, något som skapar nya förutsättningar och möjligheter. 

Testas på boende

Förberedelseprojektet kommer ske i samverkan med personal och enhetschef på våning 4 på Källstorpsgårdens vård- och omsorgsboende. I förstudien kommer det genomföras ett antal olika aktiviteter som syftar till att ta reda på vad som krävs för att bedriva en testbädd.

Vinnovas motivation för att bevilja projektet 

I ansökan beskrivs hur Trollhättan vill utveckla och driva förvaltningsövergripande testbäddar med fokus på nya metoder och arbetssätt. Innovativa digitala lösningar ska möjliggöra för brukare att uppnå självständighet, delaktighet och trygghet. Ansökan har i konkurrens med andra projekt bedömts ha en stark potential att skapa en långsiktig testbädd. I ansökan beskrivs förändringsbehovet i organisationen och en beredskap och förankring hos berörda verksamheter och funktioner vilket är en styrka.

Läs mer om Sveriges innovationsmyndighet Vinnova