Kvinnor vid digital skärm.

Testbädd

Under slutet av 2018 beviljades Trollhättans Stads omsorgsförvaltning en halv miljon kronor från Vinnova för att utveckla och driva testbäddsverksamhet. 

Trollhättans Stad står, liksom andra kommuner, inför utmaningar med en ökad digitalisering, nya krav från medborgare samt förändrade demografiska och ekonomiska förutsättningar. Nu har Vinnova beviljat omsorgsförvaltningen att genomföra ett föreberedelseprojekt för att utveckla och driva testbäddsverksamhet. Fokus ligger på att öka självständigheten, delaktigheten och tryggheten hos brukare genom innovativa och digitala lösningar. Att använda sig av en verklig miljö som testbädd gör att Trollhättans Stad kan ta vara på personalens tankar och idéer på ett bättre sätt. Samtidigt går det att koppla till forskning och näringsliv, något som skapar nya förutsättningar och möjligheter. 

Testas på boende

Förberedelseprojektet kommer ske i samverkan med personal och enhetschef på våning 4 på Källstorpsgårdens vård- och omsorgsboende. I förstudien kommer det genomföras ett antal olika aktiviteter som syftar till att ta reda på vad som krävs för att bedriva en testbädd.

Nyheter i projektet

2019-05-23: Vitalismässan i Göteborg

2019-05-06 Dialogmöte Akademin

2019-04-16 Träff med Innovatum Startups

2019-03-21 Workshop insiktsstudier

2019-03-06 Insiktsstudier skuggning och intervjuer

2019-01-29: Temadag förändringsledning

2019-01-10: Kick-off på Villa Stranna

 

 

Klicka här för att se filmen på youtube

På Vinnova ses en testbädd som en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden. 

Testbäddar kan alltså vara nästan vilken typ av miljö som helst. För att underlätta brukar man dela in dem i tre nivåer: laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö. De två första miljöerna används framför allt inom akademin och institut och av industrin, medan den tredje i högre grad även involverar offentlig sektor.

Läs mer om testbäddar i Sverige

Vinnovas motivation till beviljandet av förberedelseprojektet:

I ansökan beskrivs hur Trollhättan vill utveckla och driva förvaltningsövergripande testbäddar med fokus på nya metoder och arbetssätt. Innovativa digitala lösningar ska möjliggöra för brukare att uppnå självständighet, delaktighet och trygghet. Ansökan har i konkurrens med andra projekt bedömts ha en stark potential att skapa en långsiktig testbädd. I ansökan beskrivs förändringsbehovet i organisationen och en beredskap och förankring hos berörda verksamheter och funktioner vilket är en styrka.

Läs mer om Sveriges innovationsmyndighet Vinnova