Kvinnor vid digital skärm.

Om välfärdsteknik

Här kan du läsa mer om vad välfärdsteknik är för något och hur det definieras. 

Socialstyrelsens definition

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.