En äldre kvinna tittar på en surfplatta. Bakom henne står en yngre kvinna och ler.

Om välfärdsteknik

Här kan du läsa mer om vad välfärdsteknik är för något och hur det definieras. 

Varför ska vi arbeta med välfärdsteknik?

Vision och utmaningar i omsorgsverksamhet. Så här har vi valt att arbeta med välfärdsteknik i Trollhättan.

Se filmen vision och utmaningar välfärdsteknik på youtube

Socialstyrelsens definition

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.