Kvinna i rullstol i hemmet tittar på en tv.

Trygg & säker med digital teknik

Digital teknik hjälper till att skapa ett tryggt och säkert hem.

I Trollhättan vill vi arbeta för att äldre personer som vill bo kvar hemma ska kunna göra det så länge som möjligt men också att personer med funktionsnedsättning ska ha förutsättningar att bo mer självständigt. För att möjliggöra det måste människor kunna känna sig trygga och säkra i sitt hem.

Digitala produkter, tjänster och kommunikationslösningar kan bidra till ökad självständighet, delaktighet, trygghet och en bättre vardag för många människor. Som exempel kan nämnas digitala trygghetslarm, fjärrtillsyn, GPS, sensorer, e-handel, mobilt arbetssätt, telemedicin, AI, robotik och kommunikationsteknik. Det finns också digital teknik som gör hemmet smartare.

Sensorgolv

På vårt boende på Lantmannavägen 102 har vi satsat på att bygga in teknik som till exempel ett sensorgolv. Elsi Sensorgolv bidrar med en rad olika funktioner för att minska fallskador samt för att öka säkerheten och livskvaliteten i boendemiljön.

Läs mer om sensorgolv

Tillsynskamera

Fjärrtillsyn är en möjlighet för de brukare som behöver tillsyn på natten, men som inte vill att personalen ska komma in i hemmet när de ligger och sover. 

Läs mer om tillsynskamera

Trygghetslarm

Känner du dig otrygg i ditt hem kan du ansöka om trygghetslarm. Trygghetslarm är till för dig som har behov av att komma i kontakt med hemtjänstpersonal vid plötsligt uppkomna och nödvändiga omsorgsbehov. Trygghetslarmet fungerar i din bostad och ger tillgång till en larmcentral som i sin tur vid behov kontaktar hemtjänstpersonal. 

Läs mer om trygghetslarm