En kvinna tittar på en surfplatta med instruktioner hur en arbetsuppgift ska göras.

Digital teknik som stöd i vardagen

Digital teknik kan användas som stöd i vardagen på flera olika sätt. 

Rätten till delaktighet och självständighet

För att personer som vi ger stöd till ska uppleva full delaktighet och självständighet krävs det att vi arbetar med rätten till att kunna kommunicera och uttrycka sin åsikt. Digital teknik kan göra stor skillnad för människors förutsättningar till kommunikation.

Se filmen på youtube

Smartphone och surfplatta som kognitivt stöd

För en del personer kan det vara svårt att planera, strukturera och minnas saker i vardagen. Många saknar strategier för att hantera tid, minnas ett tandläkarbesök eller komma ihåg vilka moment som ingår i en viss aktivitet. För en person med kognitiva svårigheter kan det vara till stor hjälp att använda befintliga funktioner i en smartphone som till exempel kalender, anteckningar, röstinspelning eller påminnelser. Det finns också många appar som är specifikt framtagna för personer med kognitiva svårigheter som syftar till att skapa kontroll, självständighet och trygghet i vardagslivet. Under den här sidan kommer vi sprida kunskap, tips och idéer om hur man kan arbeta med digital teknik som stöd i vardagen och visa filmer där brukare själva berättar om hur de använder digital teknik.

Filmade inslag på youtube med brukare och personal som berättar hur de använder tekniken

Arbeta med digital teknik som stöd?

Boendestödjare inom omsorgsförvaltningen ska ge brukare stöd i att så långt som möjligt använda egna strategier för att hantera sin vardag. Digital teknik är ett bra verktyg men förutsätter att personal har kunskap om hur vardagstekniken kan användas som kognitivt stöd för den enskilde.

 

Se filmen om boendestöd på youtube

Digital teknik & mat

Matinköp via e-handel

Under 2019 införde Trollhättans Stad matinköp via e-handel. E-handel ska ge ökad självständighet, delaktighet, trygghet och tillgänglighet för personer med insatsen inköp. E-handel ska också förbättra personalens arbetsmiljö och bidra till att personalens resurser används på bästa sätt.

Se filmen om matinköp via e-handel på youtube

E-hälsomyndigheten om Trollhättans Stads arbete med matinköp via e-handel

Inköpslistan

Inköpslistan är en app för att planera och skapa en inköpslista. Har stöd med både bild och text. Appen kan anpassas med egna foton/text utifrån behov. Inköpslistan kan delas till en smartphone och listan kan sedan checkas av. OBS! Finns i två versioner. En är gratis och en kostar 30 kronor. Välj betalappen för att undvika reklaminslag vid användandet. Apparna hittas i AppStore eller i Playbutiken beroende på vilken enhet som används. Ett tips är att söka appen via webben, till exempel via google.

Se filmen om appen inköpslistan på youtube

Matglad

En app med över 100 lättlagade recept som är framtagen av Hushållningssällskapet. Appen har tydliga steg för steg instruktioner med bilder, text och ljud. Appen möjliggör också planering av veckomatsedel och att skapa en inköpslista utifrån recepten. Fungerar på både Android och iOS enheter. Appen innehåller även en instruktionsfilm för hur den fungerar.

Mat Musik Minnen

En app framtagen av Hushållningssällskapet för bättre kommunikation i demensvården.
I appen har en metod arbetats fram för att med stimuli kopplat till mat och musik underlätta för demenssjuka personer att minnas. Doften, smaken, synen, känsel och hörseln fungerar som "minnesväckare" samtidigt som samtal och föremål kopplas till minnen. Kan användas enskilt eller i grupp som en studiecirkel. Fungerar på iOS enheter.

Matglad helt enkelt

En enklare variant av MatGlad med enkla recept där användaren får stöd med filmade instruktionssekvenser och talstöd. Smarta recept med ett pedagogiskt upplägg gör det enkelt att planera, handla och laga mat. Målet med appen är att alla på ett enkelt sätt ska kunna följa receptet på egen hand eller tillsammans med någon. Fungerar på både Android och iOS enheter.