Välfärdsteknik

En äldre kvinna tittar på en surfplatta. Bakom henne står en yngre kvinna och ler.

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som används för att få ökad trygghet, självständighet och delaktighet för brukaren i vardagen. 

Äldre kvinna i rullstol i hemmet har ett videosamtal.

Trygg & säker med digital teknik

Läs mer om hur digital teknik kan bidra med trygghet och säkerhet i hemmet.

Kvinna kollar på surfplatta med instruktioner

Digital teknik som stöd i vardagen

Läs mer om hur digital teknik kan användas som stöd i vardagen på olika sätt.

Två kvinnor sitter vid ett bord och kollar på en surfplatta som står uppställd på bordet.

Vårt arbete

Här kan du bland annat läsa om vår vision och hur vi arbetar med välfärdsteknik.

Kvinna med en robotkatt i knät.

Aktivitet & upplevelse

Läs mer om hur digitala hjälpmedel kan användas för aktiviteter och upplevelser.

Två personer sitter ned och tittar på varsin smarttelefon

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du har frågor om välfärdsteknik och hur vi jobbar.