Arbeta smartare

Digital teknik erbjuder många möjligheter att arbeta smartare i verksamheten. 

I många av våra verksamheter är möjligheten att få tillgång till rätt information i rätt tid och på ett enkelt sätt begränsad. Papper och penna är ett naturligt inslag och information som personal behöver för att utföra sitt arbete finns på kontoret, i stationära datorer, pärmar och på listor på väggar och tavlor. Vi behöver använda digitala verktyg för att arbeta smartare, planera och strukturera vårt arbete på ett enklare sätt och minska den tid vi lägger på krångliga administrativa processer.