Kick-off 10 januari

Den 10 januari 2019 hade vi en kick-off för deltagare i vår förstudie om att starta en testbädd för nya sätt att arbeta i ett av våra boende för äldre.

På kick-offen deltog undersköterskor från testbädden, enhetschefer från vård & omsorg, verksamhetschefer för särskilt boende och vår HSL-organisation, socialt ansvarig samordnare, verksamhetspedagog, förvaltningschef och repr från Innovatum Startups.

Vi (Johanna och Anette) startade dagen med en föreläsning om förändringar och samhällsutmaningar som vi i vår organisation, i likhet med andra samhällsfunktioner, står inför när det gäller bland annat digitalisering och demografi och de möjligheter som digitaliseringen innebär för både brukare och personal. På kickoffen diskuterades syftet med förstudien, hur den är planerad att genomföras, förväntningar och tankar tillsammans med deltagarna.

På eftermiddagen föreläste Tove Nyberg från Hello Future på temat tjänstedesign och deltagarna fick en inblick i vad det kan innebära vid utveckling av nya produkter och tjänster. Det handlar om att involvera slutanvändaren redan i utvecklingsfasen, att testa produkter och tjänster i mindre omfattning i realtid för att kunna justera och anpassa utifrån användarens behov.

Gruppen genomförde sedan en workshop där olika utmaningar listades och diskuterades. Syftet med workshopen var att utveckla fokusområden men också kunskap om olika metoder för att kunna driva workshops och utvecklingsarbete i en framtida testbädd. Nu ser vi fram emot en spännande vår tillsammans med testbädden.