Temadag förändringsledning

Som en del av vår förstudie anordnades en temadag för enhetschefer inom SÄBO, verksamhetschef samt andra nyckelpersoner som arbetar med kvalitetsfrågor på omsorgsförvaltningen.

Under dagen hade Thomas Winman en föreläsning om att leda i ständig förändring. Thomas forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap och pedagogik. Han arbetar som avdelningschef på avdelningen för informatik på Högskolan Väst. Under eftermiddagen diskuterade projektgruppen vad som begränsar oss i arbetet med att utveckla verksamheten, vara mer innovativa och våga testa nya sätt att arbeta.

Gruppen diskuterade också egna erfarenheter av förändringsarbetet. Vad som lyckats bra eller mindre bra, och vad som påverkade. Det var spännande att höra deltagarnas tankar kring hur vår kultur och organisation kan påverka arbetet med förändring och innovation. Dagen gav oss som projektledare många insikter om vad som är viktigt att arbeta med, för att skapa goda förutsättningar för verksamhetsutveckling.

Nu fortsätter aktiviteterna i vår förstudie. Nästa vecka kommer vi intervjua undersköterskor, enhetschefer och brukare i SÄBO, samt utföra skuggningar i verksamheten.

 

Grupp med människor runt ett bord Tre tjejer som samtalar
   
Fyra tjejer runt ett bord, där ena tjejen ser lite skeptisk ut Två personer som jobbar med post-it-lappar vid tavlan
   
Två personer samtalar n kvinna som skriver på en post-it-lapp