Insiktsstudier Skuggning och intervjuer

I förstudien testar vi just nu metoder och verktyg med inspiration från innovationsguiden (läs mer här) för att ta tillvara på brukare, medarbetare och chefers erfarenheter och tankar kring hur vi kan utveckla verksamheten och skapa framtidens bästa omsorg tillsammans.

En viktig aktivitet i vår förstudie har varit att skugga, det vill säga observera hur det är att arbeta som undersköterska och som enhetschef i vår testbädd på Källstorpsgården. Aktiviteten har inneburit att projektledningen, Johanna och Anette har tagit på sig undersköterskans arbetskläder och arbetat kväll, morgon, helg och natt på våning 4 på Källstorp. Vi har också följt enhetschefen Senajs arbete för att få en förståelse för hennes vardagsutmaningar.

personal på Källstorp
Här sitter undersköterskorna Janike och Annika och dokumenterar och beställer matvaror till våningsplanet.  

Anette skuggar, står vid en diskmaskin
Anette från projektledningen sköter disken under morgonarbetet.

Emina
Undersköterskan Emina kollar så att mediciner i apodospåsarna stämmer.

Intervjuer tjänstedesign

En viktig insikt i allt förändringsarbete och i utveckling av nya tjänster, produkter och arbetssätt är att fånga upp användarens tankar. Om vi ska hitta nya sätt att arbete som på sikt skapar en bättre kvalité så måste vi utgå ifrån dem som berörs. I vår förstudie har vi intervjuat fem enhetschefer på särskilt boende för äldre, fem undersköterskor och fem brukare samt andra professioner som till exempel sjuksköterska. Vi har samtalat om hur det är att arbeta eller bo på ett särskilt boende och hur man önskar utveckla verksamheten.

intervju där en tjej intervjuar och en som svarar på frågor.
Här intervjuar Johanna Anna-Sara som arbetar som sjuksköterska på Källstorp.

Redovisa resultatet

När vi nu har samlat på oss massor av tankar, idéer och utmaningar som vi sett och fått till oss i intervjuer och samtal ska vi sammanställa detta på olika sätt. För att göra alla parter delaktiga i projektet är det viktigt att visualisera resultatet på ett tydligt sätt. Just nu arbetar vi med att tematisera alla tankar och idéer på stora skärmar där projektdeltagarna sedan kan vara med och diskutera. I slutet av mars ska vi ha en workshop där syftet är att prioritera några av de områden som vi fått fram i insiktsstudierna.

Johanna kollar på anslagstavlan