Work shop insiktstudier

Under två dagar i mars 2019 arrangerades workshopdagar på Villa Stranna.

Workshopsdagarna startade med en presentation av vad vi som projektledare sett och hört under våra observationer och intervjuer i verksamheten. Vi presenterade ett antal utvecklingsområden inom SÄBO som vi behöver arbeta med för att kunna genomföra en testbädd på Källstorpsgården. Deltagare på workshopen var undersköterskor från Källstorpsgården, enhetschefer SÄBO, representant från OFIT och Tove Nylund som från Hello Future som höll i dagarna.

Människor samlade runt ett bord

Efter presentationen fick deltagarna diskutera de olika områdena, skriva  ”hur kan vi frågor” och rösta på det utvecklingsområde som känns viktigast att börja arbeta med. Vi gjorde en gemensam omvärldsbevakning och fick lite inspiration om hur andra kommuner och företag arbetar med det utvecklingsområdet som vi valt.

Två kvinnor står och kollar på massor av post it-lappar som är upphängda på en vägg  Tjej som pekar på en post it-lapp på en tavla

Ett viktigt utvecklingsområde som prioriterades var att hitta fungerande arbetssätt för struktur och planering i verksamheten som bygger på mobilitet, enkelhet och som också bidrar till en bra arbetsmiljö och god kvalité för brukaren. Det ser vi som en viktig del att arbeta med för att utveckla en fungerande testbädd på SÄBO.

Sista delen handlade om att skissa på lösningar och egna idéer. Alla var väldigt kreativa och allt sparades på skärmar som vi nu ska sammanställa. Det var svårt att inte bli begränsad av hur saker fungerar i dagsläget och istället fokusera på hur skulle vi önska att det fungera och vad som krävs för att vi ska kunna arbeta på det viset.

Man som skriver på en post it-lapp  Kvinna som pekar på en post it-lapp