Träff med Innovatum Startups

En framtida testbädd skulle kunna skapa ett värde för innovatörer och företagare som vill utveckla produkter och tjänster riktade till vård och omsorg. 

Den 16 april hade vi en första träff med personer från Innovatum Startupp. Vi startade med att berätta om våra verksamheter och dess utmaningar och behov och förde sen en dialog kring samverkan och hur en framtida testbädd/ar inom vård och omsorg skulle kunna vara till värde för företagare/innovatörer och samtidigt lösa morgondagens utmaningar inom vård och omsorg.

innovatum startups.jpg