Dialogmöte Akademin

Den 6 maj fick vi möjlighet att berätta om vår förstudie på eventet ”Mitt Europa” som Högskolan Väst anordnade som en del av det pågående interregprojektet e-Team.

Målet med projekt e-team är att utveckla organisatorisk och kunskapsbaserad innovationsförmåga i kommun, näringsliv och akademi i gränsregionen för att bättre kunna möta framtidens vård- och omsorgsbehov. Högskolan Väst är en viktig  samverkanspartner både i vår förstudie och inför en framtida ansökan om ett genomförandet av testbädd/ar inom omsorgsförvaltningen.

Eteam för välfärdsteknologi

Både politiker, forskare, representanter från näringsliv, fyrbodal och kommunakademin besökte eventet.

Lena Aggestam, kommunakademin Väst.jpg

Lena Aggestam som är verksamhetschef för kommunakademin i Väst inledde eventet med att prata om styrkan i att samverka över gränserna och att hitta nya sätt att möta gemensamma utmaningar på. ” galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat” (Einstein)

Vi fick dessutom besöka KLC, det kliniska lärandecentrat som just startats vid institutionen för hälsovetenskap på högskolan väst. Där kan studenter och yrkesverksamma träna på hur de ska agera i realistiska vårdscenarion med hjälp av avancerade dockor och annan teknik.

KLC, det kliniska lärandecentrat.jpg

KLC, det kliniska lärandecentrat 2.jpg