Bäck och spång i Trollhättans stadspark

Biologisk mångfald i Trollhättans nya stadspark

Med bidrag från LONA renoverar och restaurerar vi dammen och bäcken i Lunnen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Projektet genomförs med bidrag från LONA

Den LOkala NAturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv.

Om projektet

 
 

Bakgrund

I samband med att Lunnen rustas upp satsar vi extra på att öka den biologiska mångfalden i parken, som en del i Trollhättans övergripande arbete med Bred samverkan för biologisk mångfald. 

Målsättning

Vi vill skapa rätt förutsättningar för pollinatörer och öka den biologiska mångfalden i parken. 

 

Det här ska göras för den biologiska mångfalden i Lunnen


  • Kartläggning och inventering av befintlig grönska.
  • Med inventeringen som underlag rensas sly och oönskade växter bort. 
  • Inköp och plantering av nya växter som gynnar pollinatörer. 
 

Process

 
 

Genomförande

Det här gör vi just nu

  • Vi gallrar bort sly i dammen
  • Vi skrapar rent berg
  • Vi tar bort överflödig grönska
  • Vi återplanterar 1000 växter som är anpassade för att gynna pollinatörer, som en del i att stärka den biologiska mångfalden
  • Vi tömmer dammen och stärker upp botten
  • När allt är klart fyller vi dammen med vatten och liv

Det här händer framöver

  • Vi ska sätta upp informationsskyltar om växterna som planterats
 
 

Bred samverkan för biologisk mångfald

Trollhättan har antagit en Agenda 2030-strategi där vi tar ett större grepp kring stora frågor - tillsammans med våra kommunala bolag. Ett prioriterat område är bred samverkan för biologisk mångfald. Med gemensamma krafttag ska vi öka den biologiska mångfalden på kommunal mark.

Senast granskad 2023-08-28 av JOSÅKEBEN