Ritning över Velandas nya skola och förskola

Velanda får ny skola och förskola

Ny och fräsch skola, till minsta möjliga klimatpåverkan. Det är fokus inför byggnationen av skola och förskola i Velanda. Nu har beslutet om byggstart klubbats i kommunfullmäktige, med stor politisk enighet. "Det är roligt att vi kan fortsätta arbetet med att utveckla Velanda och samtidigt göra det på ett hållbart sätt", säger Peter Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den nya fastigheten kommer att rymma cirka 200 elever mellan förskoleklass och årskurs 6 och drygt 170 barn i förskolan. Nuvarande skollokaler är tekniskt uttjänta och inte ändamålsenliga för modern undervisning eller matlagning. Det samma gäller för Husaren och Skinnemo förskola, vars barngrupper flyttar in i den nya förskolan. Dessutom har Trollhättans Stad hyrt lokaler av Svenska kyrkan, som kommunen lämnar när den nya byggnaden står klar.

– Det känns skönt att kunna starta ett efterlängtat projekt, säger Lennart Olsson, förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen.

– Vi alla – både elever, personal och vårdnadshavare – ser fram emot att få en ny skola, säger Jenny Krook, rektor för Velanda skola.

Hållbart bygge

Det nya huset, som byggs helt i trä, är det första projektet i Trollhättan som kommer att kunna certifieras med NollCO2 för minimal klimatpåverkan. Förutom undervisningslokaler kommer det även att finnas bibliotek, matsal, kök, personalrum och konferensrum.

– Tack vare att fastigheten är så stor så kan den nya skolan och förskolan byggas samtidigt som de gamla byggnaderna har sin verksamhet kvar. Det är vi väldigt tacksamma för, säger Jenny Krook.

Planen var att påbörja bygget i början av 2024 men en överklagan har förskjutit tidplanen.

Senast granskad 2023-11-13 av JOSÅKEBEN