Skylt som visar att lekplatser är rökfria miljöer.

Rökfria miljöer

För att skydda människor från passiv rökning finns det miljöer där det är förbjudet att röka. Respekterar du förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och att färre barn och ungdomar börjar röka.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Från och med 1 juli gäller en ny lag om tobak och liknande produkter. Den innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på flera platser utomhus och att förbudet omfattar fler produkter än tidigare.

Rökfria platser

Nya platser som blir rökfria är:

 • hållplatser, perronger och taxizoner,
 • uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer,
 • idrottsanläggningar som är inhägnade,
 • allmänna lekplatser,
 • entréer till lokaler och andra utrymmen där det är rökförbud, till exempel entréer till statliga och kommunala myndigheter, restauranger, affärer, järnvägsstationer och vårdcentraler.

Sedan tidigare gäller att även följande platser ska vara rökfria:

 • områden och lokaler för barnomsorg, skolverksamhet samt annan barn- eller ungdomsverksamhet (både inom- och utomhus),
 • lokaler för hälso- och sjukvård,
 • bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
 • kollektivtrafik,
 • inomhus på restauranger och andra serveringsställen,
 • allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus,
 • lokaler där allmänheten har tillträde till exempel butiker, inomhustorg, köpcentrum eller expeditioner,
 • ett visst antal rum på hotell.

Produkter det gäller

Rökning i den nya lagen omfattar följande:

 • rökning av tobak,
 • inhalering av tobak som förångats,
 • rökning av örtprodukter,
 • användning av e-cigaretter,
 • användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökningen men som inte innehåller tobak, till exempel e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Ansvar för att rökförbudet följs

Ansvaret för att se till att bestämmelserna följs har den som har praktiska möjligheter. Det är oftast den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus dit allmänheten har tillträde.

Den som är ansvarig ska:

 • sätta upp skyltar som tydligt informerar om rökförbudet,
 • se till att det inte finns askkoppar i det rökfria området,
 • informera om rökförbudet.

Folkhälsomyndigheten har mer information om den nya lagen:

Folkhälsomyndighetens hemsida med frågor och svar om nya lagen

Folkhälsomyndighetens informationsblad riktad till ansvariga för att upprätthålla rökförbudet

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD