Medelstora förbränningsanläggningar

Medelstora förbränningsanläggningar som är nya ska vara registrerade innan de tas i drift. Äldre anläggningar ska vara det inom en viss tid.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En anläggning räknas som medelstor om den har en anläggningseffekt mellan 1 och 50 megawatt.

Anläggningar som tas i drift efter 19 december 2018 ska vara registrerade innan de tas i drift. Övriga anläggningar ska vara registrerade senast 1 januari 2024 eller 1 januari 2029 beroende på anläggningens effekt. För mer information och registrering se

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Vissa anläggningar är undantagna från kravet på registrering. Det gäller till exempel anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

Registrerade anläggningar

Vi har för närvarande inga registrerade medelstora förbränningsanläggningar.

Senast granskad 2022-10-03 av JEAWAD