Farligt avfall och rapportering

Företag som hanterar farligt avfall ska regelbundet rapportera in detta digitalt till Naturvårdsverket.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vem är berörd?

Detta gäller alla verksamheter där farligt avfall uppkommer, samt alla verksamheter som transporterar eller tar emot farligt avfall. Det innebär allt från kontor till industrier.

Vad behöver du göra som driver verksamhet?

Du som driver företag/verksamhet ska föra anteckningar gällande farligt avfall som uppkommer hos dig, alternativt som du transporterar eller tar emot. Farligt avfall kan vara till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. Dessa anteckningar ska du rapportera in digitalt till Naturvårdsverket.

Rapportering, mer information och frågor 

Naturvårdsverket ansvarar för e-tjänsten där rapportering ska ske samt information om hur detta ska gå till.

Naturvårdsverkets hemsida om rapportering av farligt avfall

Vanliga frågor och svar

Några exempel från olika verksamheter:

 • kontor (lysrör, elektronisk utrustning, batterier)
 • jordbruk (spilloljor, kasserade växtskyddsmedel)
 • frisersalonger (farliga kemikalierester)
 • tatuerings- och skönhetssalonger (farliga kemikalierester)
 • rivnings- och byggverksamheter (bygg- eller rivningsavfall som innehåller farliga ämnen till exempel eternitplattor, elavfall, pcb-haltiga byggmaterial)
 • bilverkstäder (spillolja, oljefilter, bilbatterier).

Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att ta reda på vilket farligt avfall som förekommer i din verksamhet och vilka skyldigheter du har.

För varje avfallstyp ska man anteckna uppgifter om:

 • var avfallet har producerats
 • datum när avfallet borttransporteras
 • hur avfallet transporteras
 • vem som ska transportera avfallet
 • avfallets vikt i kilogram
 • den mottagare och plats där avfallet ska hanteras.

 • Ovanstående punkter ska antecknas innan transporten påbörjas och registreras i avfallsregistret senast två arbetsdagar efteråt.
 • Anteckningarna ska sparas i minst 3 år.
 • Rapporteringen ska göras på Naturvårdsverkets hemsida.

Det ytterligare kravet på att redovisa till avfallsregistret kommer sig av att Sverige behöver kunna plocka fram statistik på avfallet och redovisa till EU.

Vad händer om du inte rapporterar?

Samhällsbyggnadsförvaltningen utför tillsyn på din avfallshantering och kan ställa krav på rapportering. Naturvårdsverket kan också komma att införa sanktionsavgifter för de som inte följer kraven på rapportering. Inga beslut är tagna gällande avgifter ännu.

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD