E-cigarett

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Du som ska sälja elektroniska cigaretter, eller påfyllningsbehållare till dessa, måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen påbörjas.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du som ska sälja e-cigaretter till konsumenter måste utöva egenkontroll över försäljningen och ha ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Programmet bör till exempel innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, hälsovarningarnas utformning, marknadsföring och hur personalen ska få nödvändiga kunskaper om vilka regler som gäller vid försäljning av e-cigaretter. Egenkontrollprogram ska bifogas till anmälan.

Kommunen ansvarar för den omedelbara tillsynen på försäljningsstället vad gäller bland annat åldersgränser, produktpresentation, anmälan och egenkontroll. För att fullgöra tillsynsuppgiften har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen. 

Kommunen har möjlighet att meddela förelägganden, varning och försäljningsförbud vid överträdelser av lagen.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynen.

E-tjänst - Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt redovisa egenkontrollprogram

Senast granskad 2022-08-31 av KLALIW