Buller från verksamheter

Buller är ett oönskat ljud som påverkar oss på olika sätt. Har du en verksamhet som bullrar behöver du ha koll på vilka riktvärden som gäller och arbeta förebyggande för en god ljudmiljö.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Volymen på ljudet är viktig för om det ska uppfattas som buller eller ej, men också ljudets karaktär. Lågfrekvent buller eller ljud med enstaka toner upplevs ofta som mer störande än annat ljud.

Hörselskadliga ljudnivåer

På diskotek, konserter, biografer, gym och diskobowling med flera ställen kan ljudnivåerna vara så höga att det finns risk för hörselskador. Det är verksamheten som ansvarar för att förebygga och undanröja riskerna. Verksamheten behöver mäta regelbundet för att se till att nivåerna hålls.

Folkhälsomyndighetens riktvärden för höga ljudnivåer
Verksamhet Ekvivalent
ljudnivå
Maximal
ljudnivå
Konsert, diskotek etcetera där barn under 13 år inte har tillträde  100 dB  115 dB
Konserter etcetera där både vuxna och barn har tillträde  97 dB  110 dB
Knattedisko (det vill säga där musik spelas med ljudanläggning)  90 dB  110 dB

Folkhälsomyndighetens hemsida om buller och höga ljudnivåer

Folkhälsomyndighetens snabbguide för mätning av höga ljudnivåer

Bullerstörningar till omgivning

Vissa typer av verksamheter är bullriga till sin karaktär och därför finns de oftast på industriområden där risken att störa omkringboende är mindre. Naturvårdsverket har mer information om buller och vad som gäller för industrier, trafik och byggarbetsplatser.

Naturvårdsverkets hemsida om buller

Relaterad information

Planerar du att bullra på offentlig plats?

Planerar du göra bullrande arbete som kan störa personer på offentliga platser under natten (klockan 22-07) ska du ha tillstånd från polisen enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Trollhättan.

Vill du anordna en konsert eller ett annat evenemang i en offentlig lokal eller på en offentlig plats behöver du också söka tillstånd för offentlig tillställning hos polisen.

Polisens hemsida

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD