Tack för er ansökan!

Vi har tagit emot din förenings ansökan om elitstöd. Sista dag för ansökan är den 28 februari och därefter startas processen med att fatta beslut om vilka som får detta stöd. Vi kommer att meddela berörda så fort det är klart. Tack för er ansökan!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

 

 

Senast granskad 2020-01-09 av ANNNIL