Utställningar 2018

Under 2018 visade Konsthallen Trollhättan en rad intressanta utställningar. 

To protect the body is to protect the mind

I Konsthallens första utställning 2018 presenterade konstnären Chuyia Chia sitt performanceverk Shelter. Detta verk var en pågående performance som startade redan under vernissagen och ett centralt verk i utställningen To protect the body is to protect the land. Under utställningensperiodens inledande 2-3 veckor kunde besökarna följa Chuyia Chias performance dagligen, fram till dess att verket slutfördes.

Chuyia chia

Male Hysteria

"Jag växte upp med en mamma som var upptagen av sig själv och en pappa som inte ville ha oss. Där fanns ingen vuxen att gå till så jag hittade på min egen värld, där jag fick bestämma. Pojkrummet blev min frizon. Utan fungerande manlig förebild har jag ändå haft huvudet fullt av ”manliga” fantasier. Fantasier om kvinnor och om styrka, explosioner och förstörelse. Var kom de fantasierna ifrån? Om man skulle karikera manligheten med stort "M" så skulle den kunna gestaltas som en man vilken insjuknat i styrka. Någon som krampar i sin tillkämpade hårdhet på grund av rädsla för sin möjliga mjukhet. De olika manifestationerna av manlighet skulle onekligen kunna kallas hysteriska."

"All konst är självporträtt säger de. I ”Male Hysteria!”  har jag återbesökt äldre verk och realiserat en del som aldrig blev gjorda. Jag har arbetat om ytterligare andra verk och vissa fall gjort helt nya versioner. I den här utställningen har jag varit min egen kurator och upptäckt att jag idag kan se på det jag tidigare gjort med helt andra ögon än då de gjordes. Välkommen till min baksida!"

/Ola Ålstrand

Male hysteria.jpg

Förbi tänkandets begränsningar

Förbi tänkandets begränsningar handlar om tid, om det stora och det lilla, om livets cykliska rörelse och människans plats i en större helhet. Flera av utställningens verk har inspirerats av datorspel och Lego-byggande vilket på ett lekfullt sätt relaterar till vår samtid och över generationsgränser. En del av verken är försedda med hjul för att kunna flyttas omkring under utställningens gång. 

"För inget stå stilla i universum", som Ian uttrycker saken.

Ian Newbury.jpg

Apokalyps

Annika Wennberg jobbar med skulptur och installation och skapar föreställande former av naturmaterial. Hon har en klassisk bakgrund i studier av antiken vilket också avspeglas i hennes konst. Inför utställningen i Konsthallen Trollhättan har hon inspirerats av katastrofer, kaos och det mänskliga tillståndet och med titeln Apokalyps syftar hon på den yttersta domen, mänsklighetens undergång och världens slut.

Annika Wennberg.jpg

Tema Lek

För sextonde gången i ordningen öppnades dörrarna till en av årets höjdpunkter i Konsthallen Trollhättan. Denna uppskattade utställning vill bejaka allas kreativa och skapande förmåga genom att vara öppen för alla som vill delta. Med ett gemensamt tema skapar de enskilda verken tillsammans en helhet som bearbetar och undersöker ämnet. 

Salong 2018.jpg

Erland Brand, Malin Ida Eriksson, Jenny Magnusson, Lars-Göran Nilsson och Johan Söderström

De medverkande konstnärerna utgår alla från det lilla, obetydliga, ömtåliga och sköra. De söker alla ett poetiskt språk för frågor runt vår existens. Med sina helt egna och individuella uttryck och tekniker strävar de efter att konstnärligt gestalta och ge poetisk lyskraft åt dessa, ofta smärtsamma, frågor. Gemensamt för alla är valet av ”låga” material.

det obetydliga.jpg

Wishes to big

Jenny Berg är intresserad av vad som upplevs som gräns mellan olika företeelser, kontaktytan, området för utbyte. Det kan handla om gränsen för vad vi kan erfara, olika nivåer vi samspelar på, fysiska och politiska gränser eller gränsen där världen blir för svår att hantera och förstå, där myten tar vid. Hon arbetar med önskningar som verkar för stora. Tankar kring hennes position som konstnär och initiativtagare i förhållande till material, människor och platser är ofta en del av verken.

Med stöd av Konstnärsnämnden, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och Nordisk Kulturkontakt.

Jenny Berg.jpg