Din Konsthall

Konsten utmanar och erbjuder möjligheter att vidga synfältet, begreppsvärlden och världsbilden. Konsthallen Trollhättan erbjuder en pedagogisk verksamhet och ett viktigt forum för samtal.

Kostnadsfria visningar

Förmera konstupplevelsen med en visning. Vi skräddarsyr visningar till alla utställningar efter din grupps behov och önskemål. Boka visning via telefon 0520 - 49 64 54.

Visning vuxengrupper ex
- Pedagoger, fortbildning
- Förenings- och arbetsgrupper
- Öppna lunchvisningar för alla, drop-in, se datum lunchvisningar i kalendern.

Visning barngrupper
- skolklasser (kulturskola, grundskola, gymnasium)

Kom och var med!

  • Öppen Salong – ställ ut ett konstverk, alla får vara med!
  • En mötesplats. Kom och ta in konsten.
  • Vill du arrangera/göra/bjuda in till aktiviteter inom konstnärliga uttryck. Prata med oss om möjligheten att vara i konsthallens Annex.

Pedagogiska samverkansprojekt

Tillsammans är vi starkare! Vi vill hela tiden utveckla vår pedagogiska verksamhet och hitta nya samverkansformer. Några exempel på hur vi jobbar med detta är:

Konsthallarna i Trollhättan - Vänersborg - Åmål

Samarbete mellan Trollhättans, Vänersborgs och Åmåls kommunala konsthallar där vi bjuder in konstnärer och lyfter ämnen och diskussioner som pågår inom kulturen och konsten, både nationellt och internationellt. 

Tillsammans driver konsthallarna projektet Artist i residence - På väg 45 där konstnärer bjuds in att ansöka för att arbeta i konsthallarna under en period. 

Syftet med samarbetet mellan kommunerna är att tillsammans lyfta fram våra konsthallar.

Konsthallen - N3 - Innovatum Science Center

Ett samarbete där skolbarn i Trollhättan i projekt får utforska olika teman och besöka de tre kulturverksamheterna. 

Mötesplats Konsthallen

En mötsplats för konstintresserade seniorer.

Vi bekantar oss med aktuell utställning och kanske lär oss ett nytt sätt att betrakta konst. Arrangeras av Trollhättans Stads Mötesplatsteam för seniorer tillsammans med Konsthallen. Fri entré och kaffe. 

Kontakt Träffpunktsteamet: telefon 0520-49 64 88