Din Konsthall

Konsten utmanar och erbjuder möjligheter att vidga synfältet, begreppsvärlden och världsbilden. Konsthallen Trollhättan erbjuder en pedagogisk verksamhet och ett viktigt forum för samtal.

Kostnadsfria visningar

Förmera konstupplevelsen med en visning. Vi skräddarsyr visningar till alla utställningar efter din grupps behov och önskemål. Boka visning via telefon 0520 - 49 64 54.

Visning vuxengrupper
- Pedagoger, fortbildning lärare
- Konstföreningar

Visning barngrupper
- skolklasser (kulturskola, grundskola, gymnasium)

Kom och var med!

  • Öppen Salong – ställ ut ett konstverk, alla får vara med!
  • En mötesplats. Kom och ta in konsten.
  • Vill du arrangera/göra/bjuda in inom konstnärliga uttryck. Prata med oss om möjligheten att vara i konsthallens Annex.

Pedagogiska samverkansprojekt

Tillsammans är vi starkare! Vi vill hela tiden utveckla vår pedagogiska verksamhet och hitta nya samverkansformer. Några exempel på hur vi jobbar med detta är:

Konsthallarna i Trollhättan - Vänersborg - Åmål

Samarbete mellan Trollhättans, Vänersborgs och Åmåls kommunala konsthallar där vi bjuder in konstnärer och lyfter ämnen och diskussioner som pågår inom kulturen och konsten, både nationellt och internationellt.

Syftet med samarbetet mellan kommunerna är att tillsammans lyfta fram konsthallarna som viktiga mötesplatser för de fria utövarna.

Med gemensamma träffar vill Trollhättan, Åmål och Vänersborg skapa ett forum för att minska den marginalisering som kulturutövare i småstäder och på landsbygden kan uppleva och låta fler ta del av diskussionerna.

Tillsammans driver konsthallarna projektet Artist i residence - På väg 45.

Konsthallen - N3 - Innovatum Science Center

Ett samarbete där förskolebarn i Trollhättan i projekt får utforska olika teman och besöka de tre kulturverksamheterna. 

Träffpunkt Konsthallen

En träffpunkt för konstintresserade seniorer.

Vi bekantar oss med aktuell utställning och kanske lär oss ett nytt sätt att betrakta konst. Arrangeras av Trollhättans Stads Träffpunktsteam tillsammans med Konsthallen. Fri entré och kaffe. 

Kontakt Träffpunktsteamet: telefon 0520-49 64 88