Utställningsprogrammet 2022

Vi ser fram emot utställningsåret 2022! Efter jul- och nyårsledigheter fyller vi på med hela programmet men nedan kan du läsa om aktuella utställningen Gylleboverket som visas fram till 23 januari samt kommande med Hanna Ivy Iveslätt. 

En man har klättrat upp i ett träd och tittar ut över ett höstlandskap.

Gylleboverket 27/11 - 23/1

Gylleboverkets arbete inför utställningen I horisonten brinner eldarna i Konsthallen är rituellt och undersökande där de ställer sig frågor om djupekologi, spiritualitet, ensamhet och kärlek och hur vi kan förstå världen ur ett holistiskt perspektiv. Gylleboverket är en konstnärsgrupp som arbetar med att bygga upp världar och platsspecifika installationer, film, riter och mytbildningar utifrån teman som är starkt förankrade i vår samtid.

Teckning i blyerts av en dam, en tjej och ett litet barn

Hanna Ivy Iveslätt 5/2 - 27/3

I utställningen Tid och blyertsstreck visar Hanna Ivy Iveslätt mestadels blyertsteckningar ur en arbetsprocess i text och bild som hon kallar för ”Farmor virkade inte ens”. Arbetet berör känslomässigt arv och upptäckten av outtalade överförda minnen av flykt, förföljelse, främlingskap och exil efter andra världskriget. Det berör hur konsten kan vara avgörande för att förstå sig själv, sin historia och sin samtid.

Temabild för Öppen salong 2022

Öppen Salong 13/8-11/9

Årets Öppen Salong har temat Yttre och inre landskap. Hur tolkar du det? Välkommen att delta med ett eget verk som kan lämnas in under hela utställningsperioden.