Konsten och konsthallens roll

Konsthallen Trollhättan drivs av Trollhättans Stads kultur- och fritidsförvaltning och visar årligen ett varierat program med utställningar av nationella, internationella och lokala samtidskonstnärer med vitt skilda uttryck och tekniker. Som fördjupning och komplement till utställningarna erbjuds också visningar, workshops, föreläsningar och andra kulturarrangemang. 

Till konsthallens utställningar och egna arrangemang är det alltid fri entré.

En pedagogisk verksamhet

Konsten är det område där människorna utforskar och gestaltar livet, naturen och samhället så att vi därigenom bättre kan förstå oss själva och den snabbt förändrade omvärlden.

Konsthallen riktar sig till alla.

Vi som jobbar i konsthallen samtalar gärna med dig om de frågor som uppstår i förhållande till programmet. På så sätt är konsthallens verksamhet i grunden en form av folkbildning och pedagogisk verksamhet.

Verksamhetens målsättning

  • Att genom konsten vidga synfältet, begreppsvärlden och världsbilden för alla.
  • Att stimulera och värna varje människas kreativa och skapande och gestaltande förmåga.

Konsthallen är en resurs för Trollhättans invånare och besökare.

Konsthallens historia

Konsthallen Trollhättan öppnade år 1990. Mellan år 1990 och 2012 var konsthallen placerad i Folkets Hus Kulturhuset på Kungsgatan. År 2012 flyttade verksamheten till en vackert bevarad industrilokal från år 1896 på Innovatumområdet. 

Kom som du är

Konsthallen Trollhättan har genomfört Samkrafters HBTQ+ Certifiering. Detta är en kvalitetsstämpel för verksamhetens arbete med inkludering. Certifieringen lägger särskilt fokus på HBTQ+ men innefattar ett normmedvetet arbete med samtliga diskrimineringsgrunder.