Utställningsprogrammet 2022

Vi ser fram emot utställningsåret 2022! Nytt för i år är att Konsthallen Trollhättan utökar med en sommarutställning som en permanent del av programmet.

En man har klättrat upp i ett träd och tittar ut över ett höstlandskap.

Gylleboverket 27/11 - 23/1

Gylleboverkets arbete inför utställningen Vid gränsberget i Konsthallen är rituellt och undersökande där de ställer sig frågor om djupekologi, spiritualitet, ensamhet och kärlek och hur vi kan förstå världen ur ett holistiskt perspektiv. Gylleboverket är en konstnärsgrupp som arbetar med att bygga upp världar och platsspecifika installationer, film, riter och mytbildningar utifrån teman som är starkt förankrade i vår samtid.

Teckning i blyerts av en dam, en tjej och ett litet barn

Hanna Ivy Iveslätt 5/2 - 27/3

I utställningen Tid och blyertsstreck visar Hanna Ivy Iveslätt mestadels blyertsteckningar ur en arbetsprocess i text och bild som hon kallar för ”Farmor virkade inte ens”. Arbetet berör känslomässigt arv och upptäckten av outtalade överförda minnen av flykt, förföljelse, främlingskap och exil efter andra världskriget. Det berör hur konsten kan vara avgörande för att förstå sig själv, sin historia och sin samtid.

Två konstnärer utför sin performance

Artist in Residence 25/4-22/5

Tillsammans med Vänersborgs och Åmåls konsthallar och kulturenheter hålls ett gemensamt Artist-in-residence-program. Konsthallarna blir under denna period arbetslokaler för sex konstnärer där varje stad är värd för två av dem. Konstprojekten kommer att fokusera på samverkan och medskapande med aktörer i civilsamhället och på att skapa nya mötesplatser för konst och kultur.

Barn har pysslat sin skolgård och sig själva med pappfigurer

Ljudkartor 21-29/4

En undersökning gjord av barn från förskolor i Trollhättan. Vad är ljud? Välkommen att ta del av barnens upptäckter!

Bilder från animerade filmer hänger på en vägg.

Utställning Trollywood Animation Festival 4-15/5

Konsthallen visar bilder från några av de animatörer som föreläser på årets Trollywood Animation Festival. Stina Wirsén, illustratör, regissör och författare, regissörerna som gjort Netflix-antologin The House och norske illustratören Nikolai Lockertsen.

Förskolebarn ritar

Projekt Rymden 17-22/5

Några barns intresse för rymdraketer växte och blev ett projekt för hela gruppen på Förskolan Stallet. Ett projekt som kom att drivas av barnen och pedagogernas gemensamma undersökande, nyfikenhet, fantasi och upptäckter under projektets gång och som visas i Konsthallen Trollhättan.

En målning av en natthimmel och en skulptur av plast

Julia Selin & Matti Sumari 12/6-7/8

Årets sommarutställning i Konsthallen Trollhättan. Julia Selin arbetar med måleri i stora format. Hennes målningar kan beskrivas som ”nattmålningar”: målningar som fördjupar sig i ett nattligt sinnestillstånd och som leder in i en kroppslig, sensuell och känslomässig värld. För Sumari är skulptur den främsta uttrycksformen.

Temabild för Öppen salong 2022

Öppen Salong 13/8-11/9

Årets Öppen Salong har temat Yttre och inre landskap. Hur tolkar du det? Välkommen att delta med ett eget verk som kan lämnas in under hela utställningsperioden.

Skulptur av wellpapp

Stina Stigell 24/9-13/11

I Trollhättans konsthall visar Stina Stigell ett flertal nya verk. För att matcha rummets storlek har hon gått upp i skala och omfattning. Hon visar även ett par tidigare verk som passar in i berättandet. Papp och kartong är favoritmaterial men i utställningen förekommer även verk i blandade material och olika hybridformer.

En skulptural installation

Eric Magassa 26/11-22/1

Utställningen Let the Sun Shine In är en platsspecifik installation, där konsthallens rum tänjs och expanderar till ett utvidgat collage. Där möts mönster, målade väggar, fotografier och collage som överlappar varandra och skapar nya berättelser.