Två skultpturer, flickgestalter, sitter vända mot varandra.

Lena Cronqvist + Jan Håfström

Måleriet som tilltal och galenskap

Lena Cronqvist och Jan Håfström har varit verksamma sedan mitten av 1960-talet och rönte redan då stor uppmärksamhet för sina existentiella frågeställningar. De har fortsatt att arbeta med olika teman genom åren men alltid med människan, livet och döden närvarande och de räknas fortfarande, efter mer än 50 år, som några av Sveriges mest intressanta konstnärer.

I denna delvis retrospektiva utställning uppstår ett unikt möte. Här presenterade de båda konstnärerna verk från mitten av 1960-talet fram till idag. Några verk är nyproducerade och tidigare ej visade.

Utställningen var ett samarbete mellan Konsthallen Lokstallet i Strömstad och Konsthallen Trollhättan och var kurerad av Yngve Brothén som är verksamhetsansvarig på Konsthallen Lokstallet.