Konsthallens utställningslokal

Kanslibyrån

Kontraproduktion - vardagligt motstånd och logiska kortslutningar

Kanslibyrån är en aktivistgrupp och konstnärlig institution bestående av konstnärerna John Huntington och Per-Arne Sträng. De för en kamp i vardagen som ifrågasätter rationalitet, lydnad och effektivitet genom att lyfta fram det irrationella som ett verktyg för motstånd.

Konsthallen visade en samling aktioner, experiment och förslag som medvetet betonar det irrationella, förskjuter vår blick på vardagen och öppnar för möjligheten att förflytta sig bortom de fördefinierade fack och kategorier som styr tillvaron.