Kosnthallens utställningslokal med ett kranie i förgrunden och tavlor i bakgrunden.

Dialog

Sigrid Sandström, Tommy Andersson, Mark Frygell, Jerry Williams, Kent Karlsson, Mikael Fagerlund

Dialog tar sin utgångspunkt i mötet mellan konstnärer och vad som kan uppstå när man släpper in en kollega i ateljén. Det handlar om att få en annan blick på sitt eget arbete och samtalen som uppstår. På så sätt skapas en diskussion om hur olika konstnärliga praktiker kan se ut och relationen mellan sin egen praktik och en kollegas. Dialog är en temporär sammansatt grupp bestående av sex stycken  konstnärer som arbetar med vitt skilda uttryck. Konstnärerna kommer från olika generationer och bär med sig olika erfarenheter och estetiska ideal.