Bild på skog

Trädinventering med hjälp av AI (T.AI.TRÄ)

Projektet T.AI.TRÄ öppnar upp för Trollhättans resa in i världen av artificiell intelligens (AI) genom att fokusera på användningen av teknologin för inventering av stadens träd. Här undersöks hur AI kan bidra till ett förbättrat välbefinnande för invånare och effektiva processer inom olika samhällsområden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Pågående

 


Finansiering och samverkan
Projektet genomförs med finansiering av Vinnova och drivs av Trollhättans Stad tillsammans med RISE. 

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Det finns en bred potential för AI att påverka Trollhättans utveckling positivt, både för människor, miljö och klimat. AI kan användas inom olika områden för att skapa hållbara lösningar och kostnadseffektiva investeringar. Idag använder Trollhättans stad avancerad geografisk informationsteknik, inklusive ortofoton och Lidar-skanning, för att skapa detaljerade kartor och stödja stadens stadsplanering. Inom ramen för projektet T.AI.TRÄ planerar vi att använda AI och maskininlärning för att automatisera kommunens trädinventering. Detta ska göras genom att utnyttja och analysera informationen i redan befintliga datakällor.

Målsättning

Projektet har som övergripande målsättning att underlätta förvaltningen av stadens trädbestånd och möjliggöra bättre beslut kring stadens utomhusmiljöer och grönområden. Genom flera steg, såsom identifiering av data, utvärdering av datakällor, anpassning och rensning av data, samt skapande av AI-infrastruktur, strävar projektet efter att förbättra stadens trädhantering och grönyteplanering. Dessutom har projektet ett betydande fokus på att främja AI-drivet beslutsstöd inom staden.

 

Utveckling för en hållbar framtid

 

Projektet förväntas ha positiva effekter på flera olika verksamhetsområden i Trollhättans Stad, särskilt inom klimatområdet och för samhällsbyggnadssektorn. Genom att automatisera trädinventeringen och förbättra beslutsfattandet kring grönområden bidrar projektet till en mer hållbar stadsplanering.

 

Det här ska göras

 

Projektet inkluderar flera konkreta åtgärder, såsom

  • identifiering av data
  • utvärdering av befintliga datakällor
  • anpassning och rensning av data
  • skapande av AI-infrastruktur.

För att öka stadens kunskap om AI-metoder och möjligheter involverar projektet workshops för medarbetare. Projektet en betydande potential att bidra till reformerad stadsplanering och samhällsutveckling genom användning av AI-teknik.

 
Senast granskad 2023-11-13 av JOSÅKEBEN