Grönska i naturen

Räkna med grönt

Trollhättans Stads nuvarande modell för framräknande av grönytefaktor revideras och utvecklas till att premiera åtgärder som ökar förutsättningar för biologisk mångfald.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Projektet genomförs med bidrag från LONA

Den LOkala NAturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Biologisk mångfald är en förutsättning för ett gott liv på jorden för oss människor. I dagsläget går trenden åt fel håll – mångfalden och artrikedomen minskar. I Trollhättan är ambitionerna höga för att stärka den biologiska mångfalden. 

Målsättning med projektet

Stärka och öka den biologiska mångfalden i Trollhättan samt sprida och öka kunskap om biologisk mångfald. Den andra delen om projektet handlar om att anpassa detaljplaneringen i Trollhättan för ökad biologisk mångfald.

 

Det här ska göras

 
 
  • Bostadsbolaget Eidar har 2022 genomfört en mängd åtgärder för ökad biologisk mångfald i kvarteret Polisen och informerat boende samt bjudit in andra fastighetsägare till visning 2023.
  •  Under 2024 kommer projektet att avslutas genom att Samhällsbyggnadsförvaltningen reviderar den nuvarande modellen för grönytefaktor i nya detaljplaner så att den tydligare styr mot planering för ökad biologisk mångfald.

Läs mer i nyhet hos Eidar

 

Bred samverkan för biologisk mångfald

Trollhättan har antagit en Agenda 2030-strategi där vi tar ett större grepp kring stora frågor - tillsammans med våra kommunala bolag. Ett prioriterat område är bred samverkan för biologisk mångfald. Med gemensamma krafttag ska vi öka den biologiska mångfalden på kommunal mark.

 
LONA-logotype. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård medfinansierar projektet.
Senast granskad 2023-08-28 av JOSÅKEBEN