Bilar som köar i mörker

Processer & samarbetsmodeller för transporteffektiva stadsdelar (STARK)

Trollhättan deltar i ett projekt där fallstudier i fyra mellanstora svenska kommuner identifierar framgångsrika metoder, lösningar och affärs- och samarbetsmodeller för hur kommuner tillsammans med fastighetsägare och mobilitetsleverantörer kan skapa transporteffektiva stadsdelar. Kunskaperna sammanfattas i en tillämpbar handbok.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Pågående

 


Finansiering och samverkan
Projektet genomförs med finansiering av Energimyndigheten och drivs av RISE. Umeå Kommun, Västerås Kommun, Österåkers kommun, Wallenstam Hagby Österåker AB, Warm in the Winter, Trollhättans Stad och Kraftstaden Fastigheter är samverkande parter i projektet.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Hur områden planeras, utformas och vilka mobilitetslösningar som erbjuds påverkar behovet av att äga och använda bil, vilket i sin tur påverkar hur stora ytor som går åt till parkering och annan infrastruktur. Det har också inverkan på hur mycket fossila bränslen och annan energi som går åt till att flytta människor och varor. För att sänka P-talen subventionerar idag enskilda fastighetsägare mobilitetstjänster såsom poolbilar och lånecyklar. För att sådana lösningar ska vara effektiva behöver de vara stadsdelsövergripande och ske i långsiktiga samarbeten med olika aktörer såsom fastighetsägare, kommuner, invånare och mobilitetsföretag.

Målsättning

Baserat på fallstudier i fyra mellanstora svenska kommuner identifierar projektet framgångsrika metoder, lösningar och affärs- och samarbetsmodeller för hur kommuner tillsammans med fastighetsägare och mobilitetsleverantörer kan skapa transporteffektiva stadsdelar. Trollhättan är en av dessa kommuner och deltar tillsammans med Kraftstaden Fastigheter AB som utvecklar nya stadsdelen Vårvik. Kunskaperna från projektet sammanfattas i en handbok som kan användas av berörda parter vid planering av mobilitetslösningar i nya och befintliga stadsdelar.

 
Senast granskad 2023-10-09 av JOSÅKEBEN