Ombyggnation av lekplatsen i Storegårdsparken

Äntligen har det blivit dags - i höst rustar vi upp och utvecklar lekplatsen i Storegårdsparken. Lekplatsen omvandlas från en områdeslekplats till en utflyktslekplats med tema där fokus är odling, biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Pågående

 


Trafikstörningar
Under ombyggnationen stängs lekplatsen av. 

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Trollhättans kommun har idag 78 iordningsställda lekplatser på allmän plats. Lekplatserna varierar i storlek och utbud från enkla gungplatser till större stadsdelslekplatser för att passa barn i olika åldrar. Vi arbetar successivt med att utveckla lekplatserna för att erbjuda barnen säkra och varierade lekmiljöer. Vi vill att Trollhättans lekplatser skall vara lockande, trevliga och utmanade. Vi arbetar successivt med att bygga om och rusta upp våra lekplatser efter en prioriteringslista i vårt lekplatsprogram. 

Vid varje ombyggnation så genomförs också en dialog där vi gärna vill att så många som möjligt är med och tycker till. Dialogen sker digitalt.

Målsättning med projektet

Under 2023 ska lekplatsen i Storegårdsparken att omvandlas från en områdeslekplats till en utflyktslekplats med ett tema kopplat till odling, biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet. Det innebär att lekplatsen utvecklas med fler lekredskap, riktar sig till ett bredare åldersspann och förväntas få ännu fler besökare från hela Trollhättan.

 

Vi bygger för en hållbar framtid

 
 

I varje projekt vi genomför jobbar vi lite extra med att hitta lösningar som gynnar klimat, miljö och biologisk mångfald.

Det här gör vi på lekplatsen i Storegårdsparken

 • Vi bygger lekredskap som till stor del består av återbrukat och närproducerat material.  
 • Vi väljer tema utifrån ett pedagogiskt tänk och att barnen på ett lekfullt sätt skall lära sig om biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet.
 • Vi återanvänder belysningsarmaturer från andra projekt.
 • Vi skapar födoplatser och boplatser för insekter och fjärilar.
 • Markstenen som används i projektet återanvänds från andra projekt. 
 

Det här ska göras

 
 • Nya och fler lekredskap, bland annat detta:
  • Gungställning och kompisgunga
  • Karusell
  • Balanslek
  • Sandlek
  • Marknadsstånd
  • Klätterlek
 • Nytt men återbrukat markmaterial
 • Nya sittbänkar
 • Fjärils- och insektshotell

Arbetet startade i augusti 2023 

 

Senast granskad 2023-11-07 av JOSÅKEBEN