Kungsportsvägen i Trollhättan under ombyggnation

Ombyggnation av Kungsportsvägen

Under 2023/2024 bygger vi om Kungsportsvägen efter att nya Hjulkvarnelundsvägen blivit klar. Samtidigt utför Trollhättan Energi arbeten längs vägen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Pågående

 


Trafikstörningar
Under ombyggnationen påverkas trafiken i perioder. Följ skyltning på platsen.   

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Med start 2023 påbörjades arbetet med ombyggnationen av Kungsportsvägen. Arbetet är en del av framtagen detaljplan Hjulkvarn, Stallbacka 4:1 med flera.    

Målsättning med projektet

Målsättningen med ombyggnationen är att skapa en säkrare trafiksituation på Kungsportsvägen, där gatan omvandlas till en lokalgata med smalare körbana.

 

Det här ska göras

 
  • Kungsportsvägen smalnas av och utvecklas till en lokalgata med smalare körbana - makadamdike med växtlighet tillkommer på den västra delen av vägsträckan.

  • Trollhättan Energi genomför vatten- och avloppssanering på gatan i samband med att den ska byggas om. Gamla ledningar som är uttjänta ska bytas ut samt dag- och spillvatten separeras för att minska risken för översvämningar och minska belastningen på avloppsreningsverket Arvidstorp.

Arbetet startade i januari 2023 och beräknas vara klart i maj 2024.  

 

Senast granskad 2023-10-24 av JOSÅKEBEN