Slåttervägen i Trollhättan under ombyggnation

Ny gång- och cykelväg på Slåttervägen

Under 2023 bygger vi en ny gång- och cykelväg på Slåttervägen. Samtidigt tillgänglighetsanpassas busshållplatser längs sträckan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Pågående

 


Trafikstörningar
Under ombyggnationen kan trafiken påverkas i perioder.  

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Slåttervägen mellan Kronogårdsporten och Lantmannavägen är en saknad länk i cykelvägnätet. I området finns bland annat en förskola och ett stadsdelscentrum. Gatan är bred och inbjuder till högre hastigheter. Cyklister måste idag cykla i blandtrafik. Sträckan är en viktig koppling mellan centrum och Kronogården.

Som en del av Cykelplanen och i vårt arbete med att bygga ut och koppla ihop cykelvägnätet i Trollhättan bygger vi under 2023 nya gång- och cykelvägvägar på Slåttervägen. 

Målsättning med projektet

Koppla ihop cykelvägnätet, öka trafiksäkerheten och tillgängligheten på gatan.

 

Det här ska göras

 
  • I projektet bygger vi gång- och cykelväg på båda sidorna om Slåttervägen på sträckan Kronogårdsporten-Lantmannavägen. Projektet kommer även ge vägen en mer stadsmässig utformning som inte inbjuder till höga hastigheter genom att vägen smalnas av och trafiksäkerhets- och hastighetsåtgärder vidtas.

  • I projektet planeras det även att byta ut befintlig belysning med belysningsstolpar på båda sidor om vägen.

  • Samtidigt tillgänglighetsanpassar vi busshållplatser på sträckan

Arbetet startade i april 2023 och beräknas vara klart i november 2023.  

 

Senast granskad 2023-10-10 av JOSÅKEBEN