Personal från Trollhättans Stad, Kraftstaden och Eidar vid förskolan Soluret, som är en av 10 utvalda förskolor i projektet Gröna skolgårdar. Personal från Trollhättans Stad, Kraftstaden och Eidar vid förskolan Soluret, som är en av 10 utvalda förskolor i projektet Gröna skolgårdar.

Grönare skolgårdar

I ett samarbete med de kommunala bolagen Eidar och Kraftstaden ska vi öka den biologiska mångfalden på förskolor och skolor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Projektet genomförs med bidrag från LONA

Den LOkala NAturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Biologisk mångfald är en förutsättning för ett gott liv på jorden för oss människor. I dagsläget går trenden åt fel håll – mångfalden och artrikedomen minskar. I Trollhättan är ambitionerna höga för att stärka den biologiska mångfalden. 

Målsättning med projektet

Stärka och öka den biologiska mångfalden i Trollhättan. 

 

Det här ska göras

 
 
  • På tio förskolor i Trollhättan anlägger vi perennplanteringar som är gynnsamma för pollinatörer. 
  • Förskolorna ska köpa in pedagogiskt material för att jobba med biologisk mångfald tillsammans med barnen. 
  • På en skola görs ytterligare insatser för att öka den biologiska mångfalden. 
 

Bred samverkan för biologisk mångfald

Trollhättan har antagit en Agenda 2030-strategi där vi tar ett större grepp kring stora frågor - tillsammans med våra kommunala bolag. Ett prioriterat område är bred samverkan för biologisk mångfald. Med gemensamma krafttag ska vi öka den biologiska mångfalden på kommunal mark.

Senast granskad 2023-08-28 av JOSÅKEBEN