En bild på ett insektshotell med grönska runt omkring Foto: Victoria Corneliusson, Trollhättan Energi

Gröna tak och insektshotell

Tillsammans med Trollhättan Energi anlägger vi gröna tak, insektshotell och informationsskyltar i Trollhättans tätort.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Projektet genomförs med bidrag från LONA

Den LOkala NAturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Biologisk mångfald är en förutsättning för ett gott liv på jorden för oss människor. I dagsläget går trenden åt fel håll – mångfalden och artrikedomen minskar. I Trollhättan är ambitionerna höga för att stärka den biologiska mångfalden. 

Målsättning med projektet

Stärka och öka den biologiska mångfalden i Trollhättan samt sprida kunskap. 

 

Det här ska göras

 
 
  • Vi ska tillsammans med Trollhättan Energi anlägga gröna tak, sätta upp insektshotell och informationsskyltar på två pumpstationer och två nätstationer i Trollhättans tätort.

Läs mer i nyhet hos Trollhättan Energi. 

 

Bred samverkan för biologisk mångfald

Trollhättan har antagit en Agenda 2030-strategi där vi tar ett större grepp kring stora frågor - tillsammans med våra kommunala bolag. Ett prioriterat område är bred samverkan för biologisk mångfald. Med gemensamma krafttag ska vi öka den biologiska mångfalden på kommunal mark.

 
LONA-logotype. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård medfinansierar projektet.
Senast granskad 2024-01-09 av JOSÅKEBEN