Två barn som målar på en tegelvägg

Gröna tak

Tillsammans med Trollhättan Energi anlägger vi gröna tak, insektshotell och informationsskyltar i Trollhättans tätort.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Projektet genomförs med bidrag från LONA

Den LOkala NAturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Biologisk mångfald är en förutsättning för ett gott liv på jorden för oss människor. I dagsläget går trenden åt fel håll – mångfalden och artrikedomen minskar. I Trollhättan är ambitionerna höga för att stärka den biologiska mångfalden. 

Målsättning med projektet

Stärka och öka den biologiska mångfalden i Trollhättan. 

 

Det här ska göras

 
 
  • Vi ska tillsammans med Trollhättan Energi anlägga gröna tak, sätta upp insektshotell och informationsskyltar på två pumpstationer och två nätstationer i Trollhättans tätort.
 

Bred samverkan för biologisk mångfald

Trollhättan har antagit en Agenda 2030-strategi där vi tar ett större grepp kring stora frågor - tillsammans med våra kommunala bolag. Ett prioriterat område är bred samverkan för biologisk mångfald. Med gemensamma krafttag ska vi öka den biologiska mångfalden på kommunal mark.

Senast granskad 2023-08-28 av JOSÅKEBEN