Delar av Storgatan i Trollhättan, verksamhet, parkeringar och gatumiljö

DAG-CIG: A Data-centric Ecosystem to Facilitate Agile Development of Municipalities to Meet Climate Goals

Trollhättans Stad deltar i ett projekt tillsammans med Högskolan Väst och Kraftstaden som under ett år ska ta fram ett system för hur färska sensordata kan hjälpa oss att, med klimatmålen i fokus, snabbt revidera de sätt vi och våra partners/leverantörer utför arbeten på, exempelvis vägunderhåll och ny- och ombyggnationer av infrastruktur.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Pågående

 


Finansiering och samverkan
Projektet, som är ett forskningsprojekt, genomförs med finansiering av Vinnova och drivs av Högskolan Väst i samverkan med Trollhättans Stad och Kraftstaden Fastigheter. 

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Den data om utsläpp vi får från SMHI via VGR (Nationella emmisionsdatabasen,) släpar efter med upp till två år. Dessutom är dessa data sällan tillräckligt exakt lokaliserade (t.ex. på gatu- eller kvartersnivå) för att vi enkelt ska kunna härleda utsläppen till källan.

Med hjälp av realtidsdata kring i första hand utsläpp samt trafikarbete (trafik på vägar) är förhoppningen att vi snabbt kan dra lärdomar, ändra arbetssätt och göra om och göra rätt/bättre för miljö och klimat redan i nästkommande projekt.

Målsättning

Projektet planerar att

  1. utveckla en metodik för att kommuner ska kunna använda sensorer och data för att planera utvecklingsarbetet på ett agilt och informerat sätt. 
  2. demonstrera effektiviteten av detta arbetsflöde genom ett pilotprojekt som ska införlivas i Trollhättans Stad.

Resultatet avser att bli ett nytt agilt sätt att genomföra kommunutvecklingsprojekt och infrastrukturunderhåll, där kommuner kan planera sina projekt baserat på evidens från sensorer och realtidsdata. Resultatet skulle bli att kommunerna snabbare kan vidta mer välgrundade åtgärder för att nå sina klimatmål och för att underlätta ett cirkulärt ekosystem. För det andra kan kommunerna använda sina begränsade resurser (pengar och tid) mer effektivt och ändamålsenligt.

 
Senast granskad 2023-10-09 av JOSÅKEBEN