Bild över flerfamiljshus i en så kallad  miljonprogramsmiljö

Cirkulär och inkluderande upprustning av Trollhättans allmännytta

I ett förstudieprojekt ska vi tillsammans med involverade partners ta fram och presentera förslag på hur storskalig renovering av flerbostadshus kan göras på ett hållbart sätt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 

 

Status i projektet

Pågående

 

 

Finansiering och partners

Projektet finansieras med medel från Formas och genomförs i samverkan mellan Trollhättans Stad, Bostadsbolaget Eidar Ab, IVL Svenska Miljöinstitutet och Ettelva Arkitekter.

 

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Mellan 1965-1975 genomfördes en omfattande satsning inom bostadsbyggandet i Sverige. Satsningen kallades för miljonprogrammet och handlade om att bygga en miljon bostäder på tio år för att avhjälpa den sedan 1950-talet rådande bostadsbristen, avskaffa trångboddheten och höja bostadsstandarden. 

Fyra decennier senare behöver många av fastigheterna nu renoveras. Detta behöver göras på ett så hållbart sätt som möjligt, både för människa, miljö och klimat.  

I förstudien "Cirkulär och inkluderande upprustning av Trollhättans allmännytta" utforskar Bostadsbolaget Eidar Ab, IVL Svenska Miljöinstitutet, Ettelva Arkitekter, Trollhättans Stad hur renovering av hyreslägenheter kan göras, tillsammans med boende och med en så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt

Målet med projektet

I det här projektet ska vi presentera förslag på hur storskalig renovering av flerbostadshus kan göras på ett hållbart sätt, med fokus på att ta med sig boende genom renoveringsprocessen och minska behovet av nyproducerade/ohållbara byggmaterial.  

 

Utveckling för en hållbar framtid

 

Förstudien bidrar till ny kunskap om hur bygg- och fastighetsbranschen både i Trollhättan och Sverige kan gå tillväga för en mer hållbar renovering av fastigheter byggda under de så kallade miljonprogramsåren. Arbetet bidrar till Samhällsbyggnadsnämndens mål "Ekologi i balans genom klimatneutral samhällsbyggnadssektor". 

 

Det här ska göras

  • Bygga kompetens kring cirkulär och inkluderande renovering av flerbostadshus  
  • Utforska & identifiera nuläge och behov kopplat till hållbar renovering av flerbostadshus – hur renoverar vi idag, hur skulle vi vilja? 
  • Designa och testa förslag på cirkulära och inkluderande renoveringsåtgärder
  • Paketerera och presentera resultatet samt ge förslag på nästa steg 

 

Senast granskad 2023-10-27 av JOSÅKEBEN